Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN AN SINH A
Năm học 2021-2022

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường 236 cháu. Trong đó Nhà trẻ: 62 cháu; Mẫu giáo: 174 cháu.
Hướng dẫn tuyển sinh:
Thông báo trên loa truyền thanh các thôn, xã An Sinh. Phụ huynh đến đăng ký cho con học cần nộp hồ sơ gồm 1 bản: Đơn xin học, Giấy khai sinh bản sao, Sổ hộ khẩu bản photo, Thẻ BH y tế photo, giấy chứng nhận hộ nghèo cận nghèo,hồ sơ khuyết tật ( nếu có)
Tuyến tuyển sinh:
- Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ từ: 1 đến dưới 3 tuổi ( từ 13-35 tháng tuổi) - Trẻ em mẫu giáo từ: 3-5 tuổi (36 đến dưới 72 tháng tuổi) - Những cháu có khẩu tại thôn Đìa Mối, Đìa Sen, Tam Hồng, Thành Long, Sơn Lộc, Tân Tiến- Xã An Sinh. - Những trẻ từ nơi khác đến trong độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo.
Điều kiện tuyển sinh:
- Tất cả những cháu từ 0 - 5 tuổi có nhu cầu học tại trường (Trẻ không mắc bệnh truyền nhiễm: Viêm gan B, Ho gà, Bạch hầu...chỉ đến trường khi điều trị khỏi bệnh)
Hướng dẫn sau đăng ký:
Tin mới nhất