GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG


 Trường mầm non AN Sinh A đuợc tách và thành lập từ ngày 1 tháng 9 năm 2009. Địa điểm của trường nằm ở trung tâm thôn Đìa Mối xã An Sinh. Với diện tích khu trung tâm là 1400m2 gồm có 3 nhóm lớp với tổng số 70 học sinh trong đó học sinh 5 tuổi là 30 cháu. Ngoài khu trung tâm ra còn 4 điểm trường là Tam Hồng có một lớp với số học sinh là 23 . Thành Long 2 lớp với số học sinh là 35 , Đìa Sen 2 lớp với tổng số học sinh là 27. Lục dong một lớp với số học sinh là 18.( Trong đó có một học sinh khuyết tật)

 

 Toàn trường có 170 học sinh với 9 nhóm lớp và ăn bán trú 100%. Trường có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên là 22 đồng chí. Địa phương hoá và trẻ về tuổi đời có năng lực trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức chính trị.  

 

1.     Sứ mệnh, tầm nhìn

 + Sứ mệnh : “ Tạo dựng môi trường học tập vui chơi, an toàn lành mạnh, thân thiện để phát huy óc sáng tạo, tư duy của trẻ”.  

+ Giá trị:Tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, lòng nhân ái, tình thương yêu, tính sáng tạo, ý thức vươn lên”.  

 

+ Tầm nhìn:Xây dựng nhà trường phát triển toàn diện đạt tiêu chuẩn Quốc gia và tiến tới tiêu chuẩn Quốc tế.