Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23 / 02 / 2024
6 giờ 30

Đ/c; Lê Thị Phượng - Hiệu trưởng làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thu - Phó hiệu trưởng làm việc tại trường
Đ/c; Lê Thị Mai Hương - Phó hiệu trưởng trực sớm, làm việc tại trường
13 giờ 30

Đ/c; Lê Thị Phượng - Hiệu trưởng làm việc tại trường

Đ/c: Nguyễn Thị Thu - Phó hiệu trưởng làm việc tại trường
Đ/c; Lê Thị Mai Hương - Phó hiệu trưởng trực sớm, làm việc tại trường