Lịch công tác
Thứ tư, ngày 25/05/2022
6 giờ 45

Đ/c: Phạm Thị Huyền- HT- Trực trường.

7 giờ 00

Đ/c: Nguyễn Thúy Hà- PHT- Chỉ đạo công tác chuyên môn.

Đ/c: Nguyễn Thị Thu- PHT- Chỉ đạo công tác nuôi dưỡng.

Thứ năm, ngày 26/05/2022
6 giờ 00

Đ/c: Phạm Thị Huyền- HT- Làm việc tại trường.

Đ/c: Nguyễn Thúy Hà- PHT- Chỉ đạo công tác chuyên môn.

6 giờ 45

Đ/c: Nguyễn Thị Thu- PHT- Trực trường.

Thứ sáu, ngày 27/05/2022
6 giờ 45

Đ/c: Nguyễn Thị Thu- PHT- Trực trường.

7 giờ 00

Đ/c: Phạm Thị Huyền- HT- Làm việc tại trường.

Đ/c: Nguyễn Thúy Hà- PHT- Chỉ đạo công tác chuyên môn.

Hôm nay: Thứ ba, ngày 24 / 05 / 2022
6 giờ 45

Đ/c: Nguyễn Thúy Hà- PHT- Trực trường.

7 giờ 00

Đ/c: Phạm Thị Huyền- HT- Làm việc tại trường.

Đ/c: Nguyễn Thị Thu- PHT- Chỉ đạo công tác nuôi dưỡng.