Kế hoạch công tác tháng 4,5 


 

Lịch trực dịp lễ 30/4, 01/5  

Lịch trực tết nguyên đán 2022  

Lịch công tác tháng 12  

Lịch công tác tháng 10  

Lịch công tác tháng 9-2021  

Lịch trực dịp lễ 30/4, 01/5  

Kế hoạch công tác tháng 3-2021  

Lịch công tác tháng 11  

Lịch công tác tháng 10  


Các trang: 1  2  3  4  5