Xuất bản thông tin

Trường MN An Sinh A tổ chức sơ kết học kỳ I và đề ra phương hướng học kỳ II, năm học 2015 - 2016.

Trường MN An Sinh A tổ chức sơ kết học kỳ I và đề ra phương hướng học kỳ II, năm học 2015 - 2016.

Chiều ngày 30/01/2016, trường MN An Sinh A tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và đề ra giải pháp phương hướng học kỳ II năm học 2015 - 2016.


             Tại Hội nghị sơ kết đ/c Đỗ Thị Chính - Phó BT Chi bộ - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng học kỳ II.

            Tiếp theo là các ý kiến đóng góp của CBGVNV về giải pháp ứng dụng mô hình lớp học thông minh, soạn giảng giáo án online, tìm kiếm minh chứng KĐCL và giải pháp của Hội thi "Bé MN khỏe đẹp, thông minh, nhanh trí" …

               Sau các ý kiến thảo luận, đ/c Ngô Thị Sửu - BTCB - HT nhà trường kết luận và đề ra các giải pháp để hoàn thiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đề ra, đó là:

               + Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đặc biệt là trẻ Nhà trẻ.

            + Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc điều tra để duy trì tốt Phổ cập GDMN 5 tuổi, Phổ cập xóa mù.

            + Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn…

             + Chuẩn bị tốt các điều kiện tham dự Hội thi làm ĐDĐC cấp trường, khu vực, cấp thị xã, cấp tỉnh và Hội thi "Bé MN khỏe đẹp, thông minh, nhanh trí cấp trường.

             Với sự đồng thuận, nhất trí 100%  của CBGVNV nhà trường, chắc chắn năm học 2015 - 2016 trường MN An Sinh A sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

             Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

 

 

 

 

                                                                                                       THỦY THƯƠNG