Xuất bản thông tin

Trường MN An Sinh A hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trường MN An Sinh A hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Nhằm hưởng ứng chiến dịch phát động cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Công đoàn trường MN An Sinh A đã triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong năm học 201- 2015 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong đơn vị.


       Mặc dù là trường miền núi của huyện Đông Triều, người dân chủ yếu làm nghề nông nghiệp, phần lớn cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng của 100% công đoàn viên trong nhà trường.

      Sau hơn một tháng phát động, BCH công đoàn đã nhận được sự ủng hộ như sau: 300.000đ tiền mặt; 80 cái quần áo các loại.

      Sự ủng hộ tuy không lớn nhưng nó thể hiện được tình cảm gần gũi, sự cảm thông chia sẻ với những học sinh khó khăn vùng sâu, vùng xa.

 

THU HẠNH