Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 4/2021

Thực đơn tháng 4/2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

                                                               KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM 2021

TUẦN 1:

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 5: 01/4

Thứ 6:02/4

Thứ 2: 05/4

Thứ 3: 06/4

Thứ 4: 07/4

Thứ 5: 08/4

Thứ 6: 09/4

 

Trưa

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh  (Bầu)

Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao

(hến) mồng tơi

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao

( hến) mồng tơi

Chiều

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

Cháo xương củ quả

 Cháo xương đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 5:

Thứ 6

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh ( Bầu)

Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao

(hến) mồng tơi

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao

 ( hến)mồng tơi

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa  An Sinh

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo thịt bí đỏ

Cháo thịt cà rốt

Cháo xương củ quả

Cháo xương

 đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

 Cháo thịt cà rốt

                                                                            TUẦN 2:

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 12/4

Thứ 3: 13/4

Thứ 4: 14/4

Thứ 5: 15/4

Thứ 6: 16/4

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao ( hến) mồng tơi

Chiều

Cháo xương củ quả

 Cháo xương đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao ( hến) mồng tơi

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo xương củ quả

Cháo xương

 đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

 Cháo thịt cà rốt

 TUẦN 3:

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 19/4

Thứ 3: 20/4

Thứ 4: 21/4

Thứ 5: 22/4

Thứ 6: 23/4

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao ( hến) mồng tơi

Chiều

Cháo xương củ quả

 Cháo xương đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  ngao ( hến)mồng tơi

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo xương củ quả

Cháo xương đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

 Cháo thịt cà rốt

 TUẦN 4:

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 26/4

Thứ 3: 27/4

Thứ 4: 28/4

Thứ 5: 29/4

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

Chiều

Cháo xương củ quả

 Cháo xương đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh xương bí đỏ

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh

( Bầu)

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

Chiều

Cháo xương củ quả

Cháo  xương đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

                                                                                                                        

                                                                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                              Nguyễn Thị Thu