Xuất bản thông tin

Kiểm tra, dự giờ giáo viên nuôi.

Kiểm tra, dự giờ giáo viên nuôi.


     Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, đặc biệt là thực hiện tốt năm đề tài mà ngành giáo dục đã chỉ đạo, BGH trường mầm non An Sinh A đã trú trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho 100% CB, GV, NV.

      Đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, an toàn thực phẩm, an toàn tính mạng trẻ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong trường mầm non, hiểu được tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã quán triệt những mục tiêu, yêu cầu, những quy định cần thiết của một bếp ăn cho tập thể giáo viên trong trường và đặc biệt là các giáo viên làm công tác nuôi dưỡng. Để  kiểm tra chất lượng nuôi, cũng như nhằm đánh giá giáo viên nuôi dưỡng, trong tuần qua BGH nhà trường đã dự giờ, kiểm tra đánh giá 100% giáo viên nuôi dưỡng trong trường.

     BGH đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của giáo viên nuôi từ việc lên thực đơn của tổ trưởng nuôi, lựa chọn thực phẩm, sơ chế, chế biến, thành phẩm, tính khẩu phần ăn, lưu mẫu thức ăn đến trang phục của giáo viên nuôi khi làm việc.

    Kết quả kiểm tra: 100% giáo viên đạt yêu cầu trong đó có 2 tiết tốt và 1 tiết khá.

Một số hình ảnh kiểm tra:

 

CTV: THU HẠNH