Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TẾT ÂM LỊCH BÍNH THÂN 2016

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TẾT ÂM LỊCH BÍNH THÂN 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/KH - MN

An Sinh, ngày 27 tháng 01  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện các nội dung Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016

 

 
   

           Thực hiện công văn số 3199/SGD&ĐT-VP ngày 31/12/2015 về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Bính thân 2016;

           Thực hiện công văn số 16/PGD&ĐT TX Đông Triều ngày 07/01/2016 về việc thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Bính thân 2016;

           Căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị, Trường mầm non An Sinh A xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Bính thân 2016 như sau:

              I. Mục đích, yêu cầu

              - Quán triệt CBGVNV thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch theo đúng quy định.

            - Quán triệt việc tổ chức các hoạt động đón Tết tại đơn vị theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

              - Đảm bảo phương án bảo vệ CSVC (mất mát, cháy nổ…).

             - Chỉnh trang trường lớp trước, trong và sau Tết để mừng Đảng mừng Xuân.

               II. Nội dung

             1. Thành lập Ban thường trực để chỉ đạo giải quyết công việc trước, trong và sau nhân dịp Tết gồm:

STT

Họ tên

Chức vụ

Ngày trực

Điểm trực

SĐT

Ghi chú

1

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Thị Mỵ

HT

KT

Ngày 05/02/2016 (tức 27/12 Âm lịch)

Ngày 08/02/2016 (tức mùng 1 Tết)

Ngày 11/02/2016 (tức mùng 4 Tết)

Ngày 14/02/2016 (tức mùng 7 Tết)

Ngày 17/02/2016 (tức mùng 10 Tết)

ĐM-LD

T.Long

0983406565

091977440

 

2

Đỗ Thị Chính

Vũ Thị Khích

P.HT

CTCĐ

Ngày 04/02/2016 (tức ngày 26 Tết)

Ngày 07/02/2016 (tức ngày 29 Tết)

Ngày 10/02/2016 (tức mùng 3 Tết)

Ngày 13/02/2016 (tức mùng 6 Tết)

Ngày 16/02/2016 (tức mùng 9 Tết)

ĐM

TL-LD

0966997267

0972574435

 

3

Cao Thị Mơ

Phạm Thị Liên

P. HT

Y tế

Ngày 03/02/2016 (tức ngày 25 Tết)

Ngày 06/02/2016 (tức ngày 28 Tết)

Ngày 09/02/2016 (tức mùng 2 Tết)

Ngày 12/02/2016 (tức mùng 5 Tết)

Ngày 15/02/2016 (tức mùng 8 Tết)

Ngày 18/02/2016 (tức ngày 11 Tết)

ĐM-LD

T. Long

01696775588

0988420286

 

            2. Tổ chức các hoạt động đón Tết trước, trong và sau Tết

         - Tổ chức trao quà tặng gia đình nghèo cho học sinh của trường vào ngày 01/02/2016 (tức 23/12 AL).

            - Tổ chức gặp mặt CBGVNV vào ngày 03/02/2016 (tức ngày 25/12 AL)

            - Tổ chức đón giao thừa vào tối 30 Tết tại VP trường từ 20h00' - 21h30'

            - Tổ chức gặp mặt CBGVNV đầu xuân vào ngày 13/02/2016 (tức mùng 6 Tết).

           - Tham gia giao lưu cầu lông với các đoàn thể trên tinh thần đoàn kết vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, không phô trương (sau Tết).

            3. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền và vệ sinh trường lớp.

             - Bàn giao ký kết tài sản thiết bị vào thứ 2 ngày 02/02/2016.

             - Dọn vệ sinh trường lớp, khuôn viên vào thứ 2, thứ 3 ngày 01 và 02/02/2016

             - Tổ chức trồng cây vào ngày 13/02/2016 (tức mùng 6 Tết).

             - Khẩu hiệu, băng rôn từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 20/02/2016

              + CHÚC MỪNG NĂM MỚI;

             + MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN BÍNH THÂN NĂM 2016.

              4. Tổ chức tuyên truyền phát động thi đua

             - Động viên CBGVNV, học sinh thi đua "Dạy tốt học tốt" lập thành tích Mừng Đảng Mừng Xuân.

              - Hưởng ứng chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

              - Tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và mỗi CBGVNV là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và là tấm gương mẫu mực về văn hóa công sở.

               5. Quan tâm chế độ cho CBGVNV, học sinh trong dịp Tết

               - Chi hỗ trợ mỗi CBGVNV quà Tết là 300.000đ.

              - Tặng quà học sinh nghèo cho gia đình cháu Mai Đình Đồng tại thôn Chân Hồ trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

               6. Công tác an ninh, ATGT

              - Quán triệt và tổ chức cho CBGVNV ký cam kết không vi phạm ATGT, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện, không buôn bán tàng trữ chất nổ, đốt pháo…

               - Quán triệt bảo vệ các điểm trường thường trực 24/24 để đảm bảo ANTT, ATXH, ATGT.

           - Tuyên truyền quán triệt gia đình CBGVNV, phụ huynh không hút thuốc, không rượu bia, không tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan.

               7. Công tác tham mưu phối hợp địa phương

              - Ban Giám hiệu tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau Tết tại các điểm trường nhất là điểm trường Trung tâm và điểm lẻ Lục Dong xa trung tâm vì điểm lẻ này luôn xảy ra trộm cắp xe, trấn lột, cướp giật…

              - Phối hợp với Ban Công an xã và Ban Quân sự xã An Sinh để tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành ATGT, đội mũ bảo hiểm và công tác ANTT.

               8. Lịch nghỉ Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016 của đơn vị

               - Ngày nghỉ theo quy định ngành dọc (cấp trên).

            - Ngày nghỉ Tết Bính Thân là 16 ngày, từ ngày 03/02/2016 (tức 25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 18/02/2016 (tức hết ngày 11 tháng Giêng Âm lịch).

                - Ngày bắt đầu học là thứ 6, ngày 19/02/2016 (tức ngày 12 tháng Giêng Âm lịch).

                Trên đây là Kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Bính thân 2016 của Trường MN An Sinh A, đề nghị các CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ĐT (b/c);

- Ban thường trực;

- CBGVNV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu