Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11/2020

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2020

TUẦN 1: Từ 02- 06/11/2020.

 

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 2/11

Thứ 3: 3/11

Thứ 4: 4/11

Thứ 5: 5/11

Thứ 6: 6/11

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Cháo thịt cà rốt

 Mì xương rau cải

 

 Bún cua

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

Bánh mì, sữa An Sinh

 

 

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Cháo thịt cà rốt

 

Mì  xương rau cải

 

     Bún cua

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

Mì thịt rau cải

 

                                                                       TUẦN 2: Từ 09 - 13/11/2020.

 

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 9 /11

Thứ 3: 10/11

Thứ 4: 11/11

Thứ 5:  12/11

Thứ 6: 13/11

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh xương củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Bún cua

 Mì xương rau cải

 

Cháo thịt cà rốt

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

Bánh mì, sữa An Sinh

 

 

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh xương củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Bún cua

 

Mì  xương rau cải

 

   Cháo thịt cà rốt 

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

    Mì thịt rau cải

 

TUẦN 3: Từ 16 - 20/11 /2020.

  1. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 16/11

Thứ 3: 17/11

Thứ 4: 18/11

Thứ 5: 19/11

Thứ 6: 20/11

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh xương củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Cháo thịt cà rốt

 Mì xương rau cải

 

 Bún cua

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

Bánh mì, sữa An Sinh

 

 

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh xương củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Cháo thịt cà rốt

 

Mì  xương rau cải

 

     Bún cua

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

    Mì thịt rau cải

 

TUẦN 4: Từ 23- 30/11 /2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 23/11

Thứ 3: 24/11

Thứ 4: 25/11

Thứ 5: 26/11

Thứ 6: 27/11

Thứ 2: 30/11

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh xương củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 

Chiều

 

Bún cua

 Mì thịt rau cải

 

Cháo thịt cà rốt

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

Bánh mì, sữa An Sinh

 

Cháo thịt cà rốt

 

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2:

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh xương củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng Canh bí đỏ ninh xương.

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

- Sữa  An Sinh

 

Chiều

Bún cua

 

Mì  thịt rau cải

 

Cháo thịt cà rốt

 

Chè đậu xanh gạo nếp

 

    Mì xương rau cải

 

Cháo thịt cà rốt

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu