Xuất bản thông tin

Kế hoạch thực đơn tháng 11

Kế hoạch thực đơn tháng 11


 

Kế hoạch thực đơn tháng 11 năm 2012.

Tuần 1

Từ  29/10 –  2/11/2012

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

- Thịt dim đậu.

 

- Canh bí đao nấu thịt.

- Thịt gà dim thịt lợn.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Giò dim thịt,

- Canh rau cải nấu thịt.

- Trứng đúc thịt.

- Canh khoai sọ ninh xương 

- Tôm rang thịt.

- Canh củ cải nấu thịt.

 

Phụ

Bún xương.

Cháo thịt

Mỳ thịt.

Bánh mỳ+sữa .

Chè đỗ đen

Tuần 2

Từ 8- 12/11

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt dim đậu.

 

 

- Su hào cà rốt ninh xương.

- Thịt dim chả.

 

- Canh bí đao nấu thịt.

- Ruốc + lạc vừng.

 

- Canh bắp cải nấu ngao.

- Thịt hầm.

 

 

- Canh rau cúc nấu thịt.

 

- Thịt gà dim thịt lợn.

- Canh bí đỏ ninh xương.

 

Phụ

Bún xương.

Mì thịt.

Xôi gấc.

Cháo đậu xanh.

Bánh mỳ sữa.

 

 

 

 

Tuần 4

Từ 20/2 – 24/ 2

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

- Thịt hầm

 

- Canh bí đao nấu thịt.

- Thịt gà dim thịt lợn.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Giò dim thịt,

- Canh rau cải nấu thịt.

- Trứng đúc thịt.

- Canh rau cúc nấu thịt.

- Tôm rang thịt.

- Canh bắp cái.

Phụ

Bún xương.

 bánh mỳ+sữa .

Mỳ thịt.

Xôi lạc dừa.

Cháo thịt.

 

Tuần 5

Từ 27/2 – 2/ 3

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt sốt cà chua.

- Canh riêu hến.

- Thịt dim chả.

- Canh bí đao nấu thịt.

- Ruốc + lạc vừng.

- Canh bắp cải nấu ngao.

- Thịt hầm.

- Canh rau cải nấu thịt.

 

- Thịt gà dim thịt lợn.

- Canh bí đỏ ninh xương.

Phụ

Bún riêu cua.

Mì thịt.

Xôi gấc.

Cháo đậu xanh.

Bánh mỳ sữa.

 

               NGƯỜI DUYỆT

                        PHT

 

                  CAO THỊ MƠ

                  NGƯỜI LẬP                  

 

 

                     NGUYỄN THỊ THOA