Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

 

     * Kế hoạch trọng tâm

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam: thi văn nghệ các lớp, các tổ cấp trường.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Kiểm tra hành chính, quản lý nhà trường

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

    * Lịch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/11

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng.

- BGH

02 – 04/11

- Lên kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cho các hội thi.

- BGH

07- 12/11

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- BGH

14 – 18/11

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11:

+ Thi văn nghệ các lớp, các tổ

+ Nhà giáo vì người nghèo

+ Chúc mừng Cựu giáo chức

- BGH + CĐ

+ BGH+ CĐ

+ BGH + CĐ

+ BGH+ CĐ

19/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- BGH+ CĐ

21- 26/11

- Kiểm tra hành chính

- BGH+ KT

28-30/11

- Hoàn thành các báo cáo

- HBGH+ HC

                                                                                         

                                                                                HIỆU TRƯỞNG    

 

 

                                                                                                                          

                                                                               Phạm Thị Huyền