Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch số 150/KH- PGD&ĐT, ngày 17/02/2017 của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều và công văn số 148/PGD&ĐT, ngày 18/02/2017 về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của Ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm 2017.


        Sáng 20/2, tại văn phòng trường mầm non An Sinh A đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nội dung kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 10/02/2017 của UBND TX và kế hoạch số 150/KH- PGD&ĐT, ngày 17/02/2017 của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều đến toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên người lao động trong nhà trường. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"; giữa Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên người lao động, các tổ chuyên môn với Hiệu trưởng nhà trường. Kết quả như sau:

           Tổng số cán bộ GVNV, HĐLĐ: 38

           Số người đã thực hiện ký cam kết: 38 đạt : 100%

          3 tổ: Tổ mẫu giáo, tổ nhà trẻ, tổ văn phòng: 100% giáo viên, nhân viên cùng cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017.

Hình ảnh của hội nghị:

 

THU HẠNH