Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG  TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

Số 03- KH/MNASA.                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 03 tháng 11 năm 2012.

 

                                                                THÔNG BÁO

                                      CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

 
 

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2012

- Duy trì sĩ số. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

- Tổ chức thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 20/ 11.

- Tổ chức dự giờ, thao giảng đánh giá giáo viên thi đua tháng cao điểm chào mừng 20/11

- Thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Tổ chức gặp mặt tọa đàm chào mừng 30 năm ngày nhà giáo việt nam.

 

Lịch cụ thể

 

 

STT

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Tiếp tục huy động trẻ ra lớp

Cả tháng

GV

2

Duy trì tỷ lệ chuyên cần và phấn đấu chuyên cần từ 98% trở lên.

Cả tháng

GV

3

Dự giờ 2 tiết nuôi

Tuần 1

Đ/c Thoa + Đ/c Kết

4

VSATTP Phòng tránh dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp Trạm y tế nhận thuốc Chloramin B để khử trùng các đồ dùng dụng cụ vào các cuối tuần để phòng tránh Tay – Chân – Miệng.

Cả tháng

Y tế - GV

5

Tổ chức thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày  20/11. Dự giờ 100% các giáo viên trong nhà trường

Cả tháng

BGH- C Đ

TTCM

 

 

6

Tổ chức thao giảng rút kinh nghiệm 3 tiết cho giáo viên tham gia góp ý bổ sung.

 

Tuần 2/ 11

Đ/c Quyên+ Đ/c Vân Đ/c Lan Anh

7

Thi giáo viên giỏi cấp trường

Tuần 3

BGH- GV

8

Tham dự tập huấn về VSATTP tại sở Giáo dục.

Tuần 1

HP phụ trách nuôi

7

Chuẩn bị báo cáo  xây dựng quy chế  toàn khóa và các nội dung  của Chi bộ để đón đoàn kiểm tra của TT kiểm tra Đảng ủy.

Tuần 1

Ban chi ủy

8

Tiếp nhận đồ dùng thiết bị từ phục vụ trương trình giáo dục Mầm non mới cho trẻ 5 tuổi.

Tuần 1

BGH

9

Chuẩn bị kế hoạch, báo cáo đón đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục.

Từ ngày 02 đến ngày 10/11

BGH, GV

10

Tổ chức gặp mặt tọa đàm  gia đinh nhà giáo đã và đang công tác nhân dịp 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

Tuần 3

BGH, GV, PH

11

Sinh hoạt chuyên môn thống nhất về  việc thực hiện 5 đề tài Phòng Giáo dục chỉ đạo trong thời gian qua.

Tuần 4

BGH - GV

        

      Trên đây là kế hoạch tháng 11/2012 của nhà trường. đề nghị các đ/c Phó HT, các tổ, các đoàn thể, các đ/c giáo viên, nhân viên căn cứ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 11 đã đề ra.

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV, NV;

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu