Asset Publisher

Trường MN An Sinh tổ chức cuộc thi “Ứng dụng CNTT” Cấp trường.

Trường MN An Sinh tổ chức cuộc thi “Ứng dụng CNTT” Cấp trường.


              Thực hiện sự chỉ đạo của  Đ/c trưởng phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều tại cuộc họp trực tuyến với CB, GV, NV toàn ngành vào sáng thứ 7 ngày 1/3/2014 V/v quán triệt các trường Mầm non, tiểu học, trung học trong toàn huyện tổ chức cuộc thi ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học đồng thời làm căn cứ xếp loại thi đua cho từng cá nhân tập thể trong nhà trường và trong ngành.

 Hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2014 trường MN An Sinh A tổ chức cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.

Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả về cách ứng dựng CNTT vào quản lý và giảng dạy một cách thuần thục và sáng tạo nhất đồng thời để đánh giá thực chất về chất lượng ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy trong nhà trường. Đặc biệt là để tìm ra ưu khuyết điểm trong việc thực hiện 1 trong 5 đề án mà đồng chí Trưởng phòng Giáo dục đã chỉ đạo quán triệt đồng thời có kế hoạch biện pháp kịp thời trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng ứng dụng CTTT vào quản lý và dạy học một cách tốt nhất.

 Cuộc thi “ứng dụng CNTT” cấp trường năm học 2013 – 2014 gồm các nội dung như sau:

1.     Đánh văn bản: Giáo viên, nhân viên thực hiện một văn bản theo thể thức văn bản của TT01. ( thời gian 30 phút).

2.     Sử dụng hệ thống mạng internet: Mở kết nối trang TTTV ĐT của ngành tải một văn bản của ngành về tại ổ mình lưu. Mở kết nối trang TTTV của trường tải một kế hoạch tháng 3/2014 về lưu tại ổ mình.(thời gian 15 phút).

3.     Thiết kế giáo án điện tử: Mỗi giáo viên thiết kế một bài dạy (theo đề đã bốc thăm cho trước) trên PowerPoint. (thời gian 60 phút).

Đúng 7h ngày 7/3/2014 toàn thể các thí sinh bước vào thực hiện bài thi của mình. Với tinh thần công tâm, nghiêm túc các thí sinh đã nêu cao ý thức tinh thần sẵn sàng cho cuộc thi.

Kết quả cuộc thi như sau:

- Có 20 đ/c GV, nhân viên dự thi đạt 100%. Trong đó:

+ 16/20 đ/c đạt loại giỏi = 80%;( Tiêu biểu trong các đ/c đạt loại giỏi như: đ/c Hạnh, Thủy, Vân, Oanh, Quyên, Toan...)

+ 3/20 xếp loại TB = 15%;

+ 1/20 xếp loại yếu = 5%.

          Cuộc thi diễn ra từ 7h đến 16h30 cùng ngày. Với sự công tâm của Ban giám khảo đã phân loại trình độ ứng dụng CNTT đúng với năng lực sở trường của từng đ/c. Hi vọng sau cuộc thi này việc học tập và ứng dụng CNTT của các đ/c giáo viên nhân viên trong nhà trường sẽ được đẩy mạnh hơn.

            Một số hình ảnh của cuộc thi:

Đ/c Ngô Thị Sửu - HT nhà trường khai mạc cuộc thi.

Đ/c Ngô Thị Sửu - HT nhà trường đọc quyết định thành lập hội đồng BGK.

Đ/c Lê Thu Hà - PHT thông qua thể lệ cuộc thi.

Các đ/c GV NV thực hiện bài thi.

 

CTV