Asset Publisher

Trường MN An Sinh A tổ chức đánh giá chất lượng Chi bộ, Đảng viên.

Trường MN An Sinh A tổ chức đánh giá chất lượng Chi bộ, Đảng viên.

Đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên hàng năm nhằm để cấp ủy chi bộ đề ra chủ trương giải pháp phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm hạn chế góp phần năng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ và cán bộ đảng viên.


     Ngày 05/12/2014 Chi bộ trường MN An Sinh A tiến hành tổ chức đánh giá chất lượng Chi bộ, Đảng viên. 11/11 đ/c Đảng viên có mặt đầy đủ. Chủ trì cuộc họp, Đồng chí Ngô Thị Sửu- Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt nội dung đánh giá chất lượng Đảng viên theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/09/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh và sự chỉ đạo của cấp trên.

     Đ/c Cao Thị Mơ – Phó bí thư chi bộ đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy năm 2014 và đề ra phương hướng cụ thể cho năm 2015. Tiếp đó là các Đảng viên trong chi bộ lần lượt trình bày kiểm điểm cá nhân. Các Đảng viên chi bộ tham gia đóng góp ý kiến cho Ban chi ủy, cá nhân Đảng viên về quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014. Sau khi đánh giá nhận xét ưu khuyết điểm cho tập thể Ban chi ủy và các cá nhân Đảng viên, chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chất lượng chi bộ Đảng năm 2014.

   Kết quả có 11/11 Đảng viên hoàn thành tốt nhiện vụ đạt 100% 1/11 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 9%. 100% nhất trí đánh giá chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.