Asset Publisher

Trường MN An Sinh A tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2020- 2021.

Trường MN An Sinh A tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2020- 2021.

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường mầm non An Sinh A về việc tiếp tục thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2. Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020 trường mầm non An Sinh A đã tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".


        Trong buổi chuyên đề các tổ chuyên môn đã xây dựng 3 hoạt động học: Văn học (Nhóm trẻ 24- 36 tháng), Tạo hình (Mẫu giáo 3- 4 tuổi) và đặc biệt là hoạt động phát triển TC, KN, XH (Mẫu giáo 5- 6 tuổi) khi tổ chức thành hoạt động chuyên biệt.

 

Hoạt động văn học: Thơ Bắp cải xanh- Nhóm trẻ 24- 36 tháng.

 

Hoạt động tạo hình: Mẫu giáo 3- 4 tuổi.

 

Hoạt động TC-KN, XH không đi theo và nhận quà của người lạ- MG 5- 6 tuổi.

 

        Mục tiêu chương trình giáo dục hiện nay là phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của trẻ trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lí của trẻ. Việc tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới giáo dục lấy trẻ làm trung tâm làm cho trẻ rất hứng thú tham gia vào các hoạt động. Trẻ được hoạt động một cách tích cực, trẻ có cơ hội được học tập trải nghiệm, trao đổi hợp tác với các bạn nhiều hơn từ đó tiếp thu kiến thức một cách đễ dàng và hiệu quả hơn.

 

 

 

         Trong những năm qua trường MN An Sinh A đã thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp giáo dục mầm non và đã đem lại kết quả đáng khích lệ, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tổ chức các chuyên đề là một trong những hoạt động được nhà trường tổ chức thường xuyên trong mỗi năm học, nhằm tạo điều kiện để giáo viên của nhà trường được nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cùng với đồng nghiệp.

 

CTV: THU HẠNH