Asset Publisher

Trường Mầm non An Sinh A: Tổ chức thao giảng chào mừng các ngày lễ tháng 3.

Trường Mầm non An Sinh A: Tổ chức thao giảng chào mừng các ngày lễ tháng 3.

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 3, từ ngày 9/3/2018 đến ngày 16/3/2018 trường Mầm non An Sinh A đã tổ chức thao giảng chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2018.


 

      Tham gia thao giảng có 100% giáo viên đang làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các nhóm lớp trong nhà trường. Mỗi giáo viên phải thiết kế và tổ chức một hoạt động theo hình thức tự chọn.

 

Giờ hoạt động của cô Phạm Thị Vân.

 

Giờ hoạt động của cô Vũ Thị Oanh.

 

Giờ hoạt động của cô Phạm Thị Quyên.

 

Giờ hoạt động của cô Lê Thị Thủy.

 

Giờ hoạt động của cô Phạm Thị Lan Anh.

 

Giờ hoạt động của cô Dương Thị Thê.

 

Giờ hoạt động của cô Nguyễn Thị Minh Thùy.

 

      100% giáo viên tham gia thao giảng và đã đạt kết quả cao.

      Đây là dịp để các giáo viên được giao lưu, học hỏi và trao đổi với nhau về lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và đây cũng là dịp để tổ chuyên môn nhà trường bồi dưỡng cho giáo viên về chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

 

THU HẠNH