Asset Publisher

Thực đơn tháng 9.2019

Thực đơn tháng 9.2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2019

TUẦN 1: Từ 02/9 - 06/9 /2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2 (02/9)

Thứ 3 (03/9)

Thứ 4 (04/9)

Thứ 5 (05/9)

Thứ 6 (06/9)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn băm rim cà chua.

- Canh Cua ( cáy) rau đay

- Cơm tẻ.

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh bí xanh ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu sốt cà chua.

- Canh hến (ngao) nấu rau cải (mồng tơi).

Chiều

- Mì xương rau cải.

- Cháo thịt, cà rốt.

- Bún tôm.

- Mì thịt.

- Bánh mì + sữa An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn băm rim cà chua.

 - Canh Cua ( cáy) rau đay

- Cơm tẻ.

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

  • Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh bí xanh ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

- Canh hến (ngao) nấu rau cải (mồng tơi).

Phụ

- Sũa bò tươi An Sinh

- Chuối chín

- Sữa bò tươi An Sinh

- quả chín

-  Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

- Mì xương rau cải.

- Cháo thịt, cà rốt.

      - Bún tôm.

- Mì thịt.

- Cháo thịt, củ quả.

TUẦN 2: Từ 09/9 - 13/9/2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa    

Thứ 2 (09/9)

Thứ 3  (10/9)

Thứ 4 (11/9)

Thứ 5 (12/9)

Thứ 6 (13/9)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cà chua.

- Canh bắp cải nấu thịt.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

 - Canh cá rô rau cải

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

- Canh hến (ngao) nấu rau cải (mồng tơi).

Chiều

- Cháo thịt, cà rốt.

- Mì xương, thịt.

- Bún tôm.

- Mì xương, thịt.

- Bánh mì + sữa  An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa    

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cà chua.

- Canh bắp cải nấu thịt.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh cá rô rau cải

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

- Canh hến ( ngao) nấu rau cải( mồng tơi).

Phụ

- Sũa bò tươi An Sinh

- Chuối chín

- Sữa bò tươi An Sinh

- quả chín

- Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

- Cháo thịt, cà rốt.

- Mì xương, thịt.

- Bún tôm.

- Mì xương, thịt.

- Cháo thịt, cà rốt.

TUẦN 3: Từ 16/9 - 20/9 /2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2 (16/9)

Thứ 3 (17/9)

Thứ 4 (18/9)

Thứ 5 (19/9)

Thứ 6 (20/9)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn băm rim cà chua.

- Canh Cua ( cáy) rau đay

- Cơm tẻ.

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương.

-  Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh bí xanh ninh xương

-  Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu sốt cà chua.

- Canh hến (ngao) nấu rau cải( mồng tơi).

Chiều

- Mì xương rau cải.

- Cháo thịt, cà rốt.

- Bún tôm.

- Mì thịt.

- Bánh mì + sữa An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn băm rim cà chua.

 - Canh Cua ( cáy) rau đay

- Cơm tẻ.

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

- Cơm tẻ

-  Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh bí xanh ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

- Canh hến (ngao) nấu rau cải (mồng tơi).

Phụ

- Sũa bò tươi An Sinh

- Chuối chín

- Sữa bò tươi An Sinh

- quả chín

- Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

- Mì xương rau cải.

- Cháo thịt, cà rốt.

- Bún tôm.

- Mì thịt.

- Cháo thịt,củ quả.

TUẦN 4: Từ 26/9 - 30/9//2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa  

Thứ 2 (23/9)

Thứ 3  (24/9)

Thứ 4 (25/9)

Thứ 5 (26/9)

Thứ 6 (27/9)

Thứ 2 (30/9)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cà chua.

- Canh bắp cải nấu thịt.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

 - Canh cá rô rau cải

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

Canh hến (ngao) nấu rau cải (mồng tơi).

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn băm rim cà chua.

- Canh Cua ( cáy) rau đay

Chiều

- Cháo thịt, cà rốt.

- Mì xương, thịt.

- Bún tôm.

- Mì xương, thịt.

Bánh mì + sữa  An Sinh.

- Mì xương rau cải.

II. NHÀ TRẺ

Bữa  

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 2

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt rim cà chua.

- Canh bắp cải nấu thịt.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh cá rô rau cải

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua.

- Canh hến (ngao) nấu rau cải (mồng tơi).

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn băm rim cà chua.

 - Canh Cua ( cáy) rau đay

Phụ

- Sũa bò tươi An Sinh

- Chuối chín

- Sữa bò tươi An Sinh

- quả chín

- Sữa bò tươi An Sinh

-Sũa bò tươi An Sinh

Chiều

- Cháo thịt, cà rốt.

- Mì xương, thịt.

- Bún tôm.

- Mì xương, thịt.

- Cháo thịt, cà rốt.

- Mì xương rau cải.

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Huyền