Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 8 NĂM 2014

THỰC ĐƠN THÁNG 8 NĂM 2014


KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 8 NĂM 2014

 

Tuần : 1

Từ ngày:

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- thịt lợn dim chả lợn

-canh rau ngót

- thịt lợn dim thịt gà

- canh bí đỏ  ninh xương

- thịt dim đậu

- canh ngao nấu bắp cải

-Thịt sốt cà chua

- canh bí xanh

-trứng đúc thịt

-canh rau đay nấu tép

Phụ

Cháo thịt

 

Bún xương

Bánh mi+ sữa

Chè đỗ đen

Mì thịt

 

 

 

                                                                      Tuần:

Từ ngày:

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- thịt lợn dim giò

- canh bí đỏ

- thịt lợn dim thịt gà

-canh rau ngót ninh xương

Thịt dim đậu

-canh cua rau đay

-thịt dim chả lợn

-canh bí xanh

-trứng đúc thịt

-canh rau cải nấu thịt

Phụ

 Cháo đỗ xanh

Mì Thịt

Bánh mì+ sữa

Chè đỗ đen

Bún xương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần :

Từ ngày: 18 -22 / 8

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

-thịt lợn dim chả lợn

-canh rau ngót

- thịt lợn dim thịt gà

- canh bí đỏ  ninh xương

- thịt dim đậu

- canh ngao nấu bắp cải

-Thịt sốt cà chua

- canh bí xanh

-trứng đúc thịt

-canh rau đay nấu tép

Phụ

Cháo thịt

 

Bún xương

Bánh mi+ sữa

Chè đỗ đen

Mì thịt

 

 

 

                                                                       Tuần:

Từ ngày: 25 – 29 / 8

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chính

- thịt lợn dim giò

- canh bí đỏ

- thịt lợn dim thịt gà

-canh rau ngót ninh xương

Thịt dim đậu

-canh cua rau đay

-thịt dim chả lợn

-canh bí xanh

-trứng đúc thịt

-canh rau cải nấu thịt

Phụ

 Cháo đỗ xanh

Mì Thịt

Bánh mì+ sữa

Chè đỗ đen

Bún xương

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

NGUYỄN THỊ THOA

NGƯỜI DUYỆT

 

 

CAO THỊ MƠ