Asset Publisher

Thực đơn tháng 12 năm 2011

Thực đơn tháng 12 năm 2011


 

Kế hoạch thực đơn tháng 12 năm 2011.

Tuần 1

Từ 5/ 12 –9 / 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh su hào, cà rốt nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, sữa

 

-Chè đỗ đen

- Mì thịt

- Xôi lạc dừa

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 12/ 20 – 16/12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

 

- Canh rau bắp cải nấu ngao

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh ninh xương

- Tôm rang thịt

- Cải cúc  nấu thịt

-Giò dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ sữa

- Xôi đỗ đen

 

 

 

Tuần 3

Từ 19/12 – 23/ 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau cúc nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Cháo thịt

 

-Mì thịt

- Xôi đỗ xanh

- Bánh mì +sữa

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 26/12 – 30/ 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Ruốc ,lạc vừng

- Canh su hào , cà rốt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

 

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ sữa

- Xôi gấc

 

NGƯỜI DUYỆT

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

NGUYỄN THỊ THOA