Asset Publisher

Thực đơn tháng 11/2019

Thực đơn tháng 11/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM 2019

TUẦN 1: Từ 01/11 - 04/11 /2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 6 ( 01/11)

Thứ 2 ( 04/11)

Thứ 3 (05/11)

Thứ 4 (06/11)

Thứ 5 (07/11)

Thứ 6 (08/11)

Trưa

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh ngao nấu rau cải

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh ngao nấu rau cải

Chiều

- Bánh mì + sữa An Sinh.

- Cháo xương bí đỏ

- Mì thịt ( xương)

- Bún tôm.

- Cháo thịt, cà rốt

- Bánh mì + sữa An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa

 

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh ngao nấu rau cải

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ

Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh ngao nấu rau cải

Phụ

-  Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

-  Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

-  Cháo gà đỗ xanh

- Cháo xương  bí đỏ

- Mì thịt ( xương)

 - Bún tôm.

- Cháo thịt, cà rốt

-  Cháo gà đỗ xanh

TUẦN 2: Từ 01/11 - 04/11 /2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2 ( 11/11)

Thứ 3 (12/11)

Thứ 4 (13/11)

Thứ 5 (14/11)

Thứ 6 (15/11)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh ngao nấu rau cải

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ ninh xương.

Chiều

- Cháo xương bí đỏ

- Mì thịt ( xương)

- Bún tôm.

- Cháo thịt, cà rốt

- Bánh mì + sữa An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh ngao nấu rau cải

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

-  Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

Cháo thịt, cà rốt

- Mì thịt ( xương)

 - Bún tôm.

- Cháo xương  bí đỏ

-  Cháo gà đỗ xanh


TUẦN 3: Từ 01/11 - 04/11 /2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2 ( 18/11)

Thứ 3 (19/11)

Thứ 4 (20/11)

Thứ 5 (21/11)

Thứ 6 (22/11)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh ngao nấu rau cải

Chiều

- Cháo xương bí đỏ

- Mì thịt ( xương)

- Bún tôm.

- Cháo thịt, cà rốt

- Bánh mì + sữa An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ

Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh ngao nấu rau cải

Phụ

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

-  Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

- Cháo xương  bí đỏ

- Mì thịt ( xương)

 - Bún tôm.

- Cháo thịt, cà rốt

-  Cháo gà đỗ xanh

TUẦN 4: Từ 01/11 - 04/11 /2019.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2 ( 25/11)

Thứ 3 (26/11)

Thứ 4 (27/11)

Thứ 5 (28/11)

Thứ 6 (29/11)

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

-  Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh ngao nấu rau cải

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ ninh xương.

Chiều

- Cháo xương bí đỏ

- Mì thịt ( xương)

- Bún tôm.

- Cháo thịt, cà rốt

- Bánh mì + sữa An Sinh.

II. NHÀ TRẺ

Bữa

 

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn, tôm rim cà chua.

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim.

- Canh ngao nấu rau cải

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau cải bắp thịt.

 

- Cơm tẻ

- Thịt lợn, giò rim cà chua.

- Canh khoai sọ ninh xương

Cơm tẻ.

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

- Sữa bò tươi An Sinh

-  Sữa bò tươi An Sinh

Chiều

- Cháo thịt, cà rốt

- Mì thịt ( xương)

 - Bún tôm.

- Cháo xương  bí đỏ

-  Cháo gà đỗ xanh

NGƯỜI LẬP

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu

 

 

 

NGƯỜI DUYỆT 

 

 

 

Phạm Thị Huyền