Asset Publisher

Thực đơn tháng 10/2020

Thực đơn tháng 10/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM 2020

TUẦN 1: Từ 01- 02/10/2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3:

Thứ 4:

Thứ 5: 01/10

Thứ 6: 02/10

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh hến rau mồng tơi.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Chiều

Cháo thịt cà rốt

 Mì thịt (xương) rau cải

Chè đỗ đen.

Cháo thịt bí đỏ

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh hến rau mồng tơi.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo thịt cà rốt

Mì thịt (xương) rau cải

 Bún cua

Cháo thịt bí đỏ

Cháo tôm, cà rốt

 

TUẦN 2: Từ 05/10 – 09/10/2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 05/10

Thứ 3: 06/10

Thứ 4: 07/10

Thứ 5: 08/10

Thứ 6: 09/10

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh xương khoai sọ

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh cua rau đay

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh hến rau mồng tơi.

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh bí đỏ ninh xương.

Chiều

Cháo thịt cà rốt

 Mì thịt (xương) rau cải

Chè đỗ đen

Bún cua

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh xương khoai sọ

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh cua rau đay

 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh hến rau mồng tơi.

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh bí đỏ ninh xương.

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo thịt cà rốt

Mì thịt (xương) rau cải

Cháo thịt bí đỏ

Bún cua

Cháo tôm, cà rốt

TUẦN 3: Từ 12-16/10 /2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 12/10

Thứ 3: 13/10

Thứ 4: 14/10

Thứ 5: 15/10

Thứ 6: 16/10

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh hến rau mồng tơi.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Chiều

Cháo thịt cà rốt

 Mì thịt (xương) rau cải

 Chè đỗ đen.

Cháo thịt bí đỏ

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh hến rau mồng tơi.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh cua rau đay

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo thịt cà rốt

Mì thịt (xương) rau cải

Bún cua

Cháo thịt bí đỏ

Cháo tôm, cà rốt

TUẦN 4: Từ 19- 23/10 /2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 19/10

Thứ 3: 20/10

Thứ 4: 21/10

Thứ 5: 22/10

Thứ 6: 23/10

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh bí xương khoai sọ

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh cua rau đay

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh hến rau mồng tơi.

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh bí đỏ ninh xương.

Chiều

Cháo thịt cà rốt

 Mì thịt (xương) rau cải

Cháo đỗ đen

 Bún cua

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh xương khoai sọ

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh cua rau đay

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh hến rau mồng tơi.

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh bí đỏ ninh xương.

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo thịt cà rốt

Mì thịt (xương) rau cải

Cháo thịt bí đỏ

 Bún cua

Cháo tôm, cà rốt

TUẦN 5: Từ 26 - 30/10 /2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 26/10

Thứ 3: 27/10

Thứ 4: 28/10

Thứ 5: 29/10

Thứ 6: 30/10

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh xương bí đỏ

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh cua rau đay

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh hến rau mồng tơi.

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh bí đỏ ninh xương.

Chiều

Cháo thịt cà rốt

 Mì thịt (xương) rau cải

Cháo đỗ đen

Bún cua

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng .

 Canh xương bí đỏ

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua.

Canh rau ngót thịt

Cơm tẻ.

Thịt  rim đậu.

Canh cua rau đay

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh hến rau mồng tơi.

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh bí đỏ ninh xương.

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo thịt cà rốt

Mì thịt (xương) rau cải

Cháo thịt bí đỏ

Bún cua

Cháo tôm, cà rốt

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu