Asset Publisher

Thực đơn tháng 03/2021

Thực đơn tháng 03/2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 03 NĂM 2021

TUẦN 3: Từ 15-19/03/2021.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 13/3

Thứ 3: 16/3

Thứ 4: 17/3

Thứ 5: 18/3

Thứ 6: 19/3

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh hến nấu bầu

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh ( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cải bắp nấu thịt

Chiều

Cháo xương củ quả

 Cháo gà  ( xương)đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh hến nấu bầu

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh ( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cải bắp nấu thịt

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Cháo xương củ quả

Cháo gà (xương) đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

 Cháo thịt cà rốt

TUẦN 4: Từ 22-26/03/2021

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 22/3

Thứ 3: 23/3

Thứ 4: 24/3

Thứ 5: 25/3

Thứ 6: 26/3

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh hến nấu bầu

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh củ quả nấu thịt

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh ( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cải bắp nấu thịt

Chiều

Bún xương ( Tôm)

 Cháo gà ( xương) đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh hến nấu bầu

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh củ quả nấu thịt

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh ( bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cải bắp nấu thịt 

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Bún xương ( tôm)

Cháo gà ( xương) đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

Cháo thịt cà rốt

TUẦN 5: Từ 29 - 31/03/2021.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 29/3

Thứ 3: 30/3

Thứ 4: 31/3

Thứ 5:

Thứ 6:

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh hến nấu bầu

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh ( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cua rau đay

Chiều

Bún xương(tôm)

 Cháo gà ( xương) đậu xanh

Mì thịt rau muống

Chè đậu đen

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh hến nấu bầu

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh rau củ quả nấu thịt 

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà

Canh tôm bí xanh ( Bầu)

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cua rau đay

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

 - Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

Chiều

Bún xương ( tôm)

Cháo gà ( xương) đậu xanh

Mì thịt rau muống

Cháo thịt bí đỏ

 Cháo thịt cà rốt

 

                                                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                          Nguyễn Thị Thu