Asset Publisher

Thông báo về việc tổ chức cho trẻ mầm non đến trường học tập trung từ ngày 15/03/2021

Thông báo về việc tổ chức cho trẻ mầm non đến trường học tập trung từ ngày 15/03/2021


      Thực hiện công văn 187/PGD&ĐT ngày 27/02/2021 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống, dịch bệnh Covid - 19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường. Từ ngày 15/3/2021 trường mầm non An Sinh A tổ chức đón các con đi học trở lại.

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY! ->->->