Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG  MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  01/TB-MNASA

                                    

An Sinh,  ngày 01  tháng 9  năm 2013

         

                                                               KẾ HOẠCH

                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8+ 9 /2013

 
 

 

. Trọng tâm:

1. Lao động dọn vệ sinh chỉnh trang trường lớp

2. Chiêu sinh, huy động trẻ ra lớp.

3. Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2013-2014.

4. Tổ chức khai giảng, tổ chức tết trung thu

5. Tổ chức hội nghị CB,VC,LĐ.

 

 Lịch cụ thể :                

Ngày

Nội dung công tác

 

Đơn vị chủ trì

01/08

Điều tra, tuyên truyền huy động trẻ.

 GV

01/08 đến 15/08

Lên kế hoạch chỉnh trang trường lớp, dọn vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh tại khuôn viên mới tạo cảnh quan môi trường sư phạm.

BGH - GV

03/9

Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm học. Tựu trường; chiêu sinh, đón trẻ, huy động trẻ ra lớp.

 

BGH - GV

 

5/9

Khai giảng năm học mới 2013-2014 ( Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường)

 

CB,GV,NV,HS

 

6/9

Thực hiện chương trình giáo dục các độ tuổi

GV

10/9

Tổ chức ăn bán trú các nhóm lớp.

HP + GV + Cấp dưỡng

11/9

Tập huấn về công tác vệ sinh ATTP tại trung tâm y tế huyện.

 

HP nuôi - Cấp dưỡng

 15-20/9

 Phối Hợp TTYT Dự phòng khám sức khoẻ cho học sinh toàn trường vào kênh biểu đồ.

- Tổ chức ngày hội trăng rằm. Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ

BGH -  GV,YT

10-20

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh.

- Hoàn thiện hồ sơ học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn.

GV, PHT

20 - 22

- Hoàn thiện báo cáo  hồ sơ đầu năm, hoàn thiện dự thảo  kế hoạch nhiệm vụ năm học.

BGH

23- 26/08

Duyệt kế hoạch năm học theo chỉ đạo của PGD.

- Tập huấn công tác thi đua khen thưởng

PGD- BGH - CĐ

27/08 - 02/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động.

BGH - CĐ - GV - PH

 

- Ký cam kết hợp đồng thực phẩm

BGH

 

 

Trên đây là kế hoạch tháng 9 của nhà trườn. đề nghị các Phó HT, TT, GV căn cứ để xây dựng kế hoạch của mình sao cho phù hợp với thực tiễn tình hình của lớp của tổ....

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG         

- Các CBGV,NV trong nhà trường;

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, TH.                         

 

                                                                                                     Ngô Thị Sửu