Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2015


                                  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:     /TB-PGD&ĐT

                                    

          An Sinh,  ngày  06 tháng 02  năm 2015

                                                                                                            

 

                                                                                                                THÔNG BÁO

                                                                        Chương trình công tác tháng 02-2015

             . Trọng tâm:

1. Đoàn của Bộ GD&ĐT về  kiểm tra công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi  năm 2014 tại xã An Sinh, huyện Đông Triều;

           2. Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều khu vực I năm học 2014 – 2015;

           3.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; mừng Đảng mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

 

            . Lịch cụ thể :          

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

2-7

Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT huyện Đông Triều, năm học 2014 – 2015 vòng khu vực I tại Việt Dân

BGH - Công đoàn - CBGVNV

Thăm, trao quà tết cho nhà giáo, người lao động và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhà trường tại thôn Chân Hồ.

BGH - Công đoàn

5

Đón đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT: kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi  năm 2014 tại trường MN An Sinh A, huyện Đông Triều

BGH – GV- NV

Cả tháng

Thi đua dạy tốt học tốt mừng Đảng mừng xuân

CBGVNV, HS

10-15

Tổ chức lao động dọn vệ sinh thắp hương Đài tượng niệm Anh hùng liệt sĩ  

Đoàn thanh niên

Cả tháng

Chỉnh trang trường lớp dọn vệ sinh treo băng rôn khẩu hiệu mừng Đảng mừng xuân.

CBGVNV, HS

14/2-01/3

Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đối với cấp MN, 16 ngày từ thứ 7 ngày 14/02 đến hết ngày 01/3/ 2015

CBGVNV,HS

22- 24

Gặp mặt đầu xuân, tổ chức tết trồng câyẤt Mùi 2015 đối với CBGVNV

CBGVNV

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT cử trường;

- L­ưu: VT,

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Ngô Thị Sửu