Asset Publisher

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020- 2021

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020- 2021


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020- 2021

 

Thứ

Nhà trẻ 24 – 36 tháng

MG 3- 4 tuổi

MG 4- 5 tuổi

MG 5- 6 tuổi

2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3

Văn học

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học

4

Nhận Biết

Văn học

(KNXH)

 

Văn học

( KNXH)

 

Văn học

( LQVCC)

 

5

Văn học

Toán

Toán

Toán

(TC, KNXH)

6

Hoạt động với đồ vật

(Âm nhạc)

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Huyền