Asset Publisher

Thẩm định, kiểm tra cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh ATTP.

Thẩm định, kiểm tra cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh ATTP.


    Nhằm đảm bảo các điều kiện cho tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Gần một tháng nay, BGH trường MN An Sinh A đã phối hợp với trạm y tế và trung tâm y tế huyện Đông Triều làm các bước theo qui trình đề nghị cấp giấy chứng nhận bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Đoàn kiểm tra đã đến hiện trường kiểm tra lần 1, lần 2 và đoàn đã thẩm định vào ngày 10/10/2013 với các qui trình: Xét nghiệm các thiết bị đồ dùng, dụng cụ ăn uống, các qui trình lưu mẫu thức ăn, qui tắc chế biến…

   Sau khi hoàn thiện các bước thẩm định, các đồng chí trong đoàn đã biểu dương ghi nhận sự đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị của bếp ăn một chiều đảm bảo tốt yêu cầu đề ra.

   Các đồng trí trong đoàn cũng bổ sung một số thiếu sót cần khắc phục đó là rửa bát dưới vòi nước để đúng quy trình đảm bảo vệ sinh các thiết bị dụng cụ ăn uống.

   Đồng chí trưởng đoàn Nguyễn Xuân Trường cũng đánh giá cao quá trình thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà trường. Với kết quả này chắc chắn trường mầm non An Sinh A có đủ các điều kiện để chuẩn bị cho công tác đón chuẩn quốc gia vào năm 2013 – 2014.

    Một số hình ảnh của buổi kiểm tra:

Qui trình xét nghiệm các thiết bị bếp ăn.

Qui trình kiểm tra tủ lưu mẫu thức ăn.