Asset Publisher

Tập trung mũi nhọn chuyên môn.

Tập trung mũi nhọn chuyên môn.


      Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12, chú trọng chất lượng mũi nhọn chuyên môn. Trường MN An Sinh A đã tăng cường công tác dự giờ bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên đứng lớp ở các độ tuổi trong nhà trường.

     Với mục đích bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và đồng thời nhằm đổi mới nâng cao hình thức tổ chức giáo dục mầm non mới trong nhà trường, BGH trường MN An Sinh A đã tăng cường và đẩy mạnh việc dự giờ lên lớp của giáo viên. Phấn đấu trong tuần một và hai của tháng 12, BGH cùng các tổ trưởng chuyên môn sẽ dự giờ bồi dưỡng cho 100% giáo viên đứng lớp, đồng thời sẽ tổ chức cuộc thi giáo viên giỏi cấp trường cho các đ/c giáo viên đã dăng ký thi đua từ đầu năm học.

    Mong rằng qua đợt dự giờ bồi dưỡng này, mỗi giáo viên sẽ học hỏi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy cho bản thân, góp phần đổi mới hình thức nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2012-2013 nhà trường đã đề ra.