Asset Publisher

PHAN CONG LICH TRUC TET AT MUI 2015

PHAN CONG LICH TRUC TET AT MUI 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 

 
 
 

  Số: 15 /QĐ-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                          

   An Sinh, ngày   10 tháng 02  năm 2015

                    

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015  

         

                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

        Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non( Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào công văn số 450/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Phòng GD &ĐT Đông Triều;

Căn cứ vào kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 6/1/2015 về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân Ất Mùi năm 2015

Căn cứ công văn số 81/PGD&ĐT ngày 06/02/2015V/v: Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015 gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1. Trưởng ban chỉ đạo:
  • Đ/c: Ngô Thị Sửu – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường
  1. Phó ban:

- Đồng chí: Đỗ Thị Chính – Phó BT chi bộ - Phó hiệu trưởng

- Đ/c: Vũ Thị Khích  – Chủ tịch công đoàn

- Đồng chí: Cao Thị Mơ  - Phó Hiệu trưởng

  1. Các ủy viên:

- Đ/c Trần Thị Thu Hằng

- Đ/c: Phạm Thị Liên.

  • Mời các đ/c bảo vệ các điểm trường làm ủy viên

          Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong việc CS-GD trẻ, tổ chức đón tết Ất Mùi  năm 2015, đảm bảo an toàn tiết kiệm.

 Điều 3. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.               

                  

Nơi nhận

- Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều(b/c)

- Như điều 3(t/h)

- Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

                     Ngô Thị Sửu

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                            Số  18 /TB-BCĐ

 

   An Sinh, ngày  12   tháng 2 năm 2015

THÔNG BÁO

"V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tết Ât Mùi 2015"

Căn cứ vào Quyết định số  15/ QĐ –TrMN  ngày 10 tháng 2 năm 2015 V/v thành lập Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015;

Căn cứ vào kế hoạch số 16/KH- TrMN  ngày 10 /02/2015 về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân Ất Mùi năm 2015;

Ban chỉ đạo tết Ất Mùi năm 2015 thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ cụ thể sau:

  1. Đồng chí : Ngô Thị Sửu – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

Chỉ đạo chung công tác chuẩn bị và đón tết Ất Mùi năm 2015.

- Tổ chức cho CB,GV,NV kí cam kết trong dịp trước  tết

- Tham gia trực tết

  1. Đồng chí: Cao Thị Mơ - Phó Hiệu trưởng

- Chỉ đạo công tác tập văn nghệ giao lưu chào mừng Đảng – Xuân Ất Mùi 2015.

- Chỉ đạo công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ

Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trang trí cờ hoa, vệ sinh trường lớp

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác  nuôi dưỡng, giáo dục, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối lớp 2 tuổi

- Tham gia trực tết

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

  1. Đồng chí: Đỗ Thị Chính – Phó BT chi bộ  - Phó Hiệu trưởng

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh duy trì sĩ số trẻ ra lớp.

- Kiêm tra việc thực hiện kí cam kết của CB,GV,NV khối lớp 3 tuổi

- Chỉ đạo GV bàn giao tài sản trước nghỉ tết, rọn vệ sinh xung quanh lớp

- Tuyên truyền tới phụ huynh và GV đảm bảo an toàn GT, an toàn về người trong dịp tết

4. Đ/ c: Vũ Thị Khích – Chủ tịch Công đoàn.

Chỉ đạo phối kết hợp với BGH nhà trường các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, lập danh sách giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của liên đoàn lao động ngành tặng nhân dịp tết nguyên đán

Phối kết hợp với đ/c Oanh, đ/c Mơ phụ trách văn nghệ tổ chức vui giao lưu văn nghệ mừng Đảng – Xuân.

- Chỉ đạo công tác Tết trồng cây

- Tham gia trực tết

5. Đ/c Trần Thị Thu Hằng- TT tổ văn phòng, kế toán

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức đón tết và các hoạt động trước trong và sau khi tết .

- Đảm bảo chế độ tiên lương cho cán bộ, GV,NV, người lao động

- Chuẩn bị kinh phí kịp thời thực hiện một số nhiệm vụ chính trị của nhà trường, thực hiện một số nhiệm vụ khác nếu được phân công .

- Chuẩn bị kinh phí tặng quà tết.

- Tham gia trực tết

6. Đ/c Phạm Thị Liên- Nhân viên Y tế kiêm hành chính

- Tuyên truyền cho CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết, phòng chống tốt dịch bệnh

- Tham gia trực tết

          7. Các đồng chí bảo vệ:

          - Phối kết hợp với công an xã làm tôt công tác đảm bảo tài sản của nhà trường

          - Trực tết 24/24 tại các điểm trường

          - Nhận bàn giao tài sản lớp trong tết và bàn giao tài sản sau tết.

          - Cùng nhà trường treo bang zôn khẩu hiệu tại các công trường

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên  trong BCĐ tết Ất Mùi năm 2015 của trường MN An Sinh A. Đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện.

8. Cụ thể lịch trực tết như sau:

 

Thứ , ngày, tháng

Người trực

Số điện thoại

Ghi chú

 

Thứ 7: Ngày 14/2/1015

Tức ngày 26 tết

Ngô Thị Sửu

Phạm Thị Liên

0983406565

0988420286

 

Chủ nhật : Ngày 15/2/1015

Tức ngày 27 tết

Cao Thị Mơ

Trần Thị Thu Hằng

01696775588

0968555889

 

Thứ 2: Ngày 16/2/1015

Tức ngày 28 tết

Đỗ Thị Chính

Vũ Thị Khích

0966997267

0972574435

 

Thứ 3: Ngày 17/2/1015

Tức ngày 29 tết

Ngô Thị Sửu

Phạm Thị Liên

0983406565

0988420286

 

Thứ 4: Ngày 18/2/1015

Tức ngày 30 tết

Cao Thị Mơ

Trần Thị Thu Hằng

01696775588

0968555889

 

Thứ 5: Ngày 19/2/1015

Tức ngày 01tết

Đỗ Thị Chính

Vũ Thị Khích

Ngô Thị Sửu

0966997267

0972574435

0983406565

 

Thứ 6: Ngày 20/2/1015

Tức ngày 02 tết

Ngô Thị Sửu

Phạm Thị Liên

0983406565

0988420286

 

Thứ 7: Ngày 21/2/1015

Tức ngày 03 tết

Cao Thị Mơ

Trần Thị Thu Hằng

01696775588

0968555889

 

Chủ nhật : Ngày 22/2/1015

Tức ngày 04 tết

Đỗ Thị Chính

Vũ Thị Khích

0966997267

0972574435

 

Thứ 2: Ngày 23/2/1015

Tức ngày 05 tết

Ngô Thị Sửu

Phạm Thị Liên

0983406565

0988420286

 

Thứ 3: Ngày 24/2/1015

Tức ngày 06 tết

Cao Thị Mơ

Trần Thị Thu Hằng

01696775588

0968555889

 

Thứ 4: Ngày 25/2/1015

Tức ngày 07 tết

Đỗ Thị Chính

Vũ Thị Khích

0966997267

0972574435

 

Thứ 5: Ngày 26/2/1015

Tức ngày 08 tết

Ngô Thị Sửu

Phạm Thị Liên

0983406565

0988420286

 

Thứ 6: Ngày 27/2/1015

Tức ngày 09 tết

Cao Thị Mơ

Trần Thị Thu Hằng

01696775588

0968555889

 

Thứ 7: Ngày 28/2/1015

Tức ngày 10 tết

Đỗ Thị Chính

Vũ Thị Khích

0966997267

0972574435

 

Chủ nhật : Ngày 01/3/1015

Tức ngày 11 tết

Ngô Thị Sửu

Phạm Thị Liên

0983406565

0988420286

 

 

 

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

- Lưu: VT.

                 HIỆU TRƯỞNG

 

                         ( Đã ký)

 

 

 

 

 

                    Ngô Thị Sửu