Asset Publisher

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2020

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2020

TUẦN 1: Từ 02- 06/12/2020.

 

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3: 01/12

Thứ 4: 2/12

Thứ 5: 3/12

Thứ 6: 4/12

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì xương rau cải

 

 Cháo thịt cà rốt

 

Bún Xương (Tôm)

 

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì  xương rau cải

 

     Cháo thịt cà rốt

 

Bún xương ( Tôm)

 

    Mì  thịt rau cải

                                                                   

  TUẦN 2: Từ 07- 11/12/2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 7/12

Thứ 3: 8/12

Thứ 4: 9/12

Thứ 5: 10/12

Thứ 6: 11/12

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì xương rau cải

 

 Cháo thịt cà rốt

 

Bún Xương (Tôm)

 

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì  xương rau cải

 

     Cháo thịt cà rốt

 

Bún xương ( Tôm)

 

    Cháo thịt bí đỏ

                                                                                       

  TUẦN 3: Từ 14- 18/12/2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 14/12

Thứ 3: 15/12

Thứ 4: 16/12

Thứ 5: 17/12

Thứ 6: 18/12

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì xương rau cải

 

 Cháo thịt cà rốt

 

Bún Xương (Tôm)

 

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì  xương rau cải

 

     Cháo thịt cà rốt

 

Bún xương ( Tôm)

 

    Mì  thịt rau cải

                                                                                                               

TUẦN 4: Từ 21- 25/12/2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 21/12

Thứ 3: 22/12

Thứ 4: 23/12

Thứ 5: 24/12

Thứ 6: 25/12

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì xương rau cải

 

 Cháo thịt cà rốt

 

Bún Xương (Tôm)

 

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì  xương rau cải

 

     Cháo thịt cà rốt

 

Bún xương ( Tôm)

 

    Cháo thịt

 

TUẦN 5: Từ 28- 31/15/2020.

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2: 28/12

Thứ 3: 29/12

Thứ 4: 30/12

Thứ 5: 31/12

Thứ 6:

 

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

 Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà chua.

Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì xương rau cải

 

 Cháo thịt cà rốt

 

Bún Xương (Tôm)

 

Bánh mì, sữa An Sinh

II. NHÀ TRẺ

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

Cơm tẻ.

Thịt lợn đúc trứng

Canh bí đỏ ninh xương.

 Cơm tẻ

Thịt  lợn rim cà chua

Canh rau củ quả

Cơm tẻ.

Thịt  kho tàu trứng cút.

Canh hến(ngao) rau cải.

Cơm tẻ

Thịt lợn, giò rim cà Canh tôm bí xanh

 Cơm tẻ.

 Ruốc thịt lạc vừng

Canh  cá rô nấu rau cải

Phụ

- Sữa  An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

- Sữa An Sinh

-  Sữa An Sinh

 

Chiều

 

Bún xương

 

Mì  xương rau cải

 

     Cháo thịt cà rốt

 

Bún xương ( Tôm)

 

    Cháo thịt

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu