Asset Publisher

KE HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2014

KE HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2014


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG  MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  05/ TB-MNASA

                                    

An Sinh,  ngày 05  tháng 01  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

* Trọng tâm:

1. Tiếp tục  huy động trẻ ra lớp. Duy trì sĩ số hiện có, chống hiện tượng học sinh bỏ học. Rà soát điều tra Phổ cập lại lần 2 trẻ từ 0 – 5 tuổi để hoàn thiện các điều kiện ban đầu cho hồ sơ Phổ cập cấp xã năm 2014.

2. Thi đua dạy tốt học tốt thao giang hội giảng mùa xuân chào mừng xuân Giáp Ngọ và Mừng Đảng  03/02.

3. Tổ chức kiểm tra nội bộ trong đội ngũ giáo viên nhân viên.

4. Tham dự chuyên đề: Phát triển Vận động" cấp huyện.

 

 

 Lịch cụ thể :                

Thời gian

Nội dung công tác

  

Bộ phận chủ trì, thực hiện

Cả tháng

Tiếp tục rà soát, Điều tra, tuyên truyền huy động trẻ ra lớp. Đặc biệt trẻ Nhà trẻ và 3 - 4 tuổi. Duy trì sĩ số hiện có.

 

 GV

Cả tháng

Mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng cho nhóm trẻ để tiếp tục huy động trẻ Nhà trẻ ra lớp và chỉnh trang trường lớp, dọn vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, rau xanh tại khuôn viên tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch an toàn thân thiện.

BGH – GV- PH

tuần 2-  tuần 3

Kiểm tra nội bộ đến giáo viên nhân viên.

 

Ban kiểm tra nội bộ trường học

tuần 1- tuần 4

Tổ chức hội giảng mừng xuân .

 

BGH - TTCM

 Tuần 2

 Phân khai ngân sách hoạt động của năm 2014

BGH - KT 

Cả tháng

Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú các nhóm lớp. Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm. Vệ sinh ATTP...

HP + Y tế

Tuần 1 + 2

Tiếp tục hoàn thiện các các minh chứng vào bản mềm kiểm định chất lượng mầm non.

Đ/c Sửu – Hà – Thủy – Hạnh

Tuần 3 

Hoàn thiện tổng hợp phiếu , số liệu cụ thể các độ tuổi và các điều kiện ban đầu cho hồ sơ Phổ cập năm 2014 cấp xã.

Đ/c Minh + GV làm Phổ cập.

Cả tháng

Tổ chức tuyên truyền ký cam kết không đốt pháo tàng trữ, chất nổ, ATGT..

BGH – GV – NV - PH

Tuần 3

Tham dự sơ kết Đảng bộ + học tập nghị quyết của Địa phương.

BGH - ĐV.

20/01

Tham dự chuyên đề Phát triển vận động cấp huyện

BGH - GV - PH

Cả tháng

Phát động phong trào phóng viên viết đưa tin bài.

BGH – GV - NV

Tuần 4

Tổ chức lao động don vệ sinh, thắp hương Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,

BGH – CĐ – Chi đoàn

Trên đây là kế hoạch tháng 01/ 2014  của nhà trường. đề nghị các Phó HT, TT, GV,NV căn cứ để xây dựng kế hoạch của mình sao cho phù hợp với thực tiễn tình hình của lớp của tổ.

Nơi nhận:

- Các CBGV,NV trong nhà trường;

 - Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT,                                      

                               HIỆU TRƯƠNG         

 

                                      Ngô Thị Sửu