Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017


TRƯỜNG MÂM NON AN SINH A

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

* Kế hoạch trọng tâm

- Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Lao động VSMT, lớp học.

- Tuyển sinh – tựu trường.

- Chia tác lớp theo độ tuổi.

- Kiểm tra CSV đầu năm, kiểm tra sĩ số phát triển.

- Chuẩn bị cho khai giảng năm học 2017- 2018.

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/8

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng phân công nhiệm vụ.

- BGH

 

02 – 04/8

- Lao động VSMT, lớp học.

- GV + NV.

07 – 12/8

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè

- Toàn trường

14/8

- Tuyển sinh – tựu trường.

- Toàn trường

15 – 17/8

- Phân công chia lớp và tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng.

- BGH + GV

21 – 25/8

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

- BGH + CĐ

28  - 31/8

Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

- Toàn trường

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Huyền