Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 
   

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

 

  * Kế hoạch trọng tâm

  • Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.
  • Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè.
  • Lao động VSMT, lớp học.
  • Tuyển sinh - Tựu trường.
  • Chia tách lớp theo độ tuổi.
  • Kiểm tra CSVC đầu năm, kiểm tra sĩ số phát triển.
  • Chuẩn bị cho khai giảng năm học 2016- 20167

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/8

 

02-05/8

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng phân công nhiệm vụ,

- Lao độngVSMT, lớp học.

- BGH

 

- GV-NV.

08-12/8

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Toàn trường

15-16/8

- Tuyển sinh – Tựu trường.

- Toàn trường

17- 19/8

- Phân chia lớp và tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng

- BGH+ GV

22- 26/8

Kiểm tra sĩ số phát triển giáo dục, CSVC và sửa chữa đầu năm.

- BGH

27/8

- Tổng kết công đoàn, tổng kết năm học ngành giáo dục

- HT+ CT CĐ

29/8- 31/8

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới

- Toàn trường

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Huyền