Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2018


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2018

 

  * Kế hoạch trọng tâm

  •  Duy trì nề nếp trẻ đến trường, nề nếp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục
  • Tổ chức hội thi "Bé vui khỏe, thông minh" cấp trường.
  • Đánh giá xếp loại viên chức năm học 2017- 2018
  • Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV, HT, PHT
  • Hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm
  • Đánh giá trẻ 5 tuổi
  • Tổng  kết lớp, trường.

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận

thực hiện

 2- 31/5

 

- Duy trì sĩ số trẻ đến trường, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- HP+ GV

 

2-4/5

  • Lên kế hoạch họp hội đồng, họp hiệu trưởng

- BGH  + HT

14-18/5

    

- Chuẩn bị và tổ chức hội thi " Bé vui khỏe thông minh" cấp trường.

- Toàn trường

 

 18 - 19/5

-  Họp hội đồng đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên nghề nghiệp, HT, PHT

- BGH

21-24/5

- Đánh giá trẻ 5 tuổi

HP + GV

21-25/5

  • Bình xét thi đua
  • Hoàn thành hồ sơ thi đua

Tổ VP

25 - 28/5

- Tổng kết lớp, tổ chức lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi.

- BGH + GVCN

   29 - 31/5

-Tổng kết trường

-Toàn trường

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                             Phạm Thị Huyền