Asset Publisher

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2017


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 
   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/ 2017

 

  * Kế hoạch trọng tâm

  •  Duy trì nề nếp trẻ đến trường, nề nếp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục
  • Tổ chức hội thi " Dinh dưỡng của bé" và "nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" cấp trường.
  • Đánh giá xếp loại viên chức năm học 2016- 2017
  • Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV, HT, PHT
  • Hoàn thành hồ sơ thi đua
  • Tổ chức các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác 19/5
  • Tham dự  hội thi "dinh dưỡng của bé" cấp Thị xã
  • Tổng  kết lớp, trường.

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

 3- 31/5

 

- Duy trì sĩ số trẻ đến trường, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- HP+ GV

 

 6/5

 

- Tham dự hội nghị tổng kết giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

- BGH  + CTCĐ + GVDG

10-15/5

    

- Chuẩn bị và tổ chức hội thi "Dinh dưỡng của bé" và " Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" cấp trường.

- Toàn trường

 

15-18/5

      

- Hoàn thành hồ sơ thi đua

- Các tổ

 

 13 - 20/5

-  Họp hội đồng đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên nghề nghiệp, HT, PHT

- BGH

20-25/5

 

 

- Chuẩn bị tham dự  hội thi "dinh dưỡng của bé" cấp Thị xã

- BGH

23 - 26/5

- Tổng kết lớp, tổ chức lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi.

- BGH + GVCN

   29 - 31/5

-Tổng kết trường

-Toàn trường

 

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                             Phạm Thị Huyền