Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN: AN SINH AĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHNĂM VÀO NGÀNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNSỐ ĐIỆN THOẠI
1Ngô Thị Sửu19731999Hiệu trưởngĐại học mầm non983406565
2Lê Thu Hà19842005Phó hiệu trưởngĐại học mầm non1688125119
3Cao Thị Mơ19822000Phó hiệu trưởngĐại học mầm non1696775588
4Chu Thị Tuyết Minh19821998Phó hiệu trưởngCao đẳng mầm non1697478544
5Nguyễn Thị Thoa19601979Nhân viênSơ cấp mầm non902097263
6Vũ Thị Khích19701989Giáo viênCao đẳng mầm non1254735889
7Lê Thị Thủy19842000Giáo viênCao đẳng mầm non1644537402
8Mạc Thị Lương19802000Giáo viênCao đẳng mầm non1668810685
9Phạm Thị Quyên19812004Giáo viênCao đẳng mầm non973494476
10Vũ Thị Nhu19782004Giáo viênCao đẳng mầm non1685284293
11Phạm Thị Vân19842006Giáo viênCao đẳng mầm non977362551
12Phạm Thị Thu Hạnh19832006Giáo viênCao đẳng mầm non1687766809
13Nguyễn Thị Luyện19882009Giáo viênCao đẳng mầm non1645055540
14Phạm Thị Lan Anh19882009Giáo viênCao đẳng mầm non1664139867
15Trần Thị Thu Hằng19802009Kế toánTrung cấp 917616476
16Vũ Thị Oanh19892010Giáo viênTrung cấp mầm non1677004546
17Nguyễn Thị Nga19892010Giáo viênTrung cấp mầm non985132228
18Bùi Thị Kết19812010Nhân viênTrung cấp902031131
19Phạm Thị Nhung19902011Giáo viênTrung cấp mầm non1689164626
20Vũ Thị Thuận19892011Giáo viênTrung cấp mầm non1666131536
21Phạm Thị Liên19872011Nhân viênTrung cấp y988420286
22Lê Thị Hoa19902011Giáo viênTrung cấp mầm non1695494630
HIỆU TRƯỞNG
Ngô Thị Sửu