Asset Publisher

Công tác Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi tại trường MN An Sinh A.

Công tác Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi tại trường MN An Sinh A.

Việc huy động trẻ 0- 5 tuổi ra lớp nhằm duy trì công tác Phổ cập Giáo dục MN cho trẻ em 5 tuổi của trường MN An Sinh A trong những năm qua luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu bởi có học sinh đến trường mới có niềm vui cho các cô trên bục giảng.


     - Trường Mầm non An Sinh A năm học 2014- 2015 có tổng số nhóm, lớp là 11, trong đó: nhóm = 3; lớp = 8 với tổng số trẻ = 277 học sinh (Nhà trẻ = 59; Mẫu giáo = 218).

     - Tỉ lệ huy động: Nhà trẻ đạt 29,5%; Mẫu giáo đạt 92%; Riêng 5 tuổi đạt 100%.

     - Có được tỉ lệ huy trẻ ra lớp đạt yêu cầu đề ra,  đặc biệt là trường luôn duy trì được tỉ lệ trẻ 5 tuổi đạt 100% từ năm 2011 đến nay là cả một quá trình lỗ lực và cũng gian nan của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong công tác Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi. Từ đầu năm học, BGH đã tham mưu đắc lực cho Chính quyền địa phương có những giải pháp hữu hiệu trong công tác duy trì Phổ cập. Xây dựng kế hoạch phân công giáo viên làm công tác điều tra, tuyên truyền đến tận hộ gia đình…An Sinh là một xã miền núi của thị xã Đông Triều, địa bàn trường Mầm non An Sinh A có hai thôn Chân Hồ, Tân Tiến rất khó khăn cho công tác Phổ cập, huy động trẻ ra lớp bởi thôn Tân Tiến, Chân Hồ giáp danh với xã Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang (hay còn gọi là thôn Chão Chuộc - Vua Bà). Cách trung tâm trường chính 17km, đường xá đi lại hiểm trở, rừng núi lội suối trèo đèo phải qua 11 con suối lớn mới về được khu trung tâm hoặc điểm lẻ để học. Chính vì vậy mà công tác  điều tra Phổ cập, tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí ăn bán trú, học tập luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu nhằm huy động tối đa trẻ 0 – 5 tuổi  ra lớp đặc biệt là trẻ MG 5 tuổi.

     Với sự lỗ lực của CBGVNV nhà trường trong suốt những năm qua nên đã đạt được việc duy trì phổ cập mầm non 5 tuổi từ năm 2011 đến nay. Năm 2014 được bộ Giáo dục và Đào tạo chọn kiểm tra công tác Phổ cập Giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổ và được Đoàn kiểm tra  đánh giá hoàn thành tốt các chỉ tiêu Phổ cập đề ra.

     Ngày 21/4/2015 vừa qua đoàn kiểm tra Phổ cập Giáo dục cấp huyện tiếp tục về kiểm tra để công nhận Phổ cập 2015 cho xã An Sinh. Trường Mầm non An Sinh A đã làm tốt công tác phát triển mạng lưới trường lớp duy trì  sĩ số, duy trì được tỉ lệ phổ cập trẻ 5 tuổi 100%, đảm bảo đầy đủ hồ sơ Phổ cập cấp xã và cấp Thị xã. Các chế độ chính sách giáo viên, học sinh đầy đủ kịp thời, hồ sơ sổ sách chất lượng nuôi dưỡng đảm bảo, tỉ lệ suy dinh dưỡng giảm dưới 4%..các phiếu điều tra đầy đủ thông tin…

     Mặc dù đợt kiểm tra cấp Thị xã vừa qua trường đã làm tốt các chỉ tiêu Phổ cập song đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục đó là: Một số thông tin trong phiếu điều tra còn thiếu chữ ký chủ hộ, giới tính, lỗi xuống dòng trong phiếu điều tra... nên phải thay thế nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Ngay sau đó BGH nhà trường đã quán triệt chỉ đạo giáo viên điều tra xuống tận hộ gia đình để bổ sung đồng thời làm công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình cho trẻ 0- 5 tuổi ra lớp học Mầm non để trẻ được chăm sóc giáo dục theo khoa học đồng thời đảm bảo tốt công tác duy trì phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi trên địa bàn.

     Sau đợt điều tra Phổ cập tuyên truyền của CBGVNV trường MN An Sinh A ở hai thôn Chân Hồ và Tân Tiến vào ngày 28/4/2015 vừa qua chắc chắn năm học 2014- 2015 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục sẽ duy trì tốt được công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và  tiến tới phổ cập GD trẻ MN dưới 5 tuổi theo tinh thần nghị quyết 29 TW đề ra.

     Sau đây là một số hình ảnh của CBGV trực tiếp đến 2 thôn Tân Tiến – Chân Hồ làm công tác Điều tra Phổ cập tuyên truyền huy động trẻ ra lớp.

Đ/c Nguyễn Thu Hường - Phó trưởng phòng GD&ĐT trưởng đoàn kiểm tra Phổ cập

cấp Thị Xã về kiểm tra công nhận Phổ cập MN 5 tuổi xã An Sinh năm 2015.

Đường qua suối vào đến thôn Chân Hồ (cách điểm trung tâm 9km).

 

 

Đường vào thôn Tân Tiến (Chão Chuộc- Vua Bà cách trung tâm 17km)

CBGV điều tra tuyên truyền phải đi qua 11 con suối lớn và các con dốc đèo hiểm trở.

Đường vào đã khó khăn nhưng vào được đến nơi gặp được gia đình chủ hộ

lại càng khó khăn hơn vì lúc này họ đã đóng cửa lên rừng làm rẫy.

(Rất may là đ/c Hiệu trưởng nhà trường là người gốc bản xứ

lên rất thông thạo đường đi và chi tiết từng hộ gia đình)