Asset Publisher

Công khai thông tin csvc năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin csvc năm học 2017 - 2018


Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                     PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                         TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A  

 

 

 THÔNG BÁO

                 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học 2017- 2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

11

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

11

4,3

1

Phòng học kiên cố

10

4,7

2

Phòng học bán kiên cố

1

3,5

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

3

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

8788

28,4

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

2770

9,2

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

1080

3,6

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

40

0,5

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

96

0,32

4

Diện tích hiên chơi (m2)

73,6

0,92

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

36

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

- 10 máy vi tính

- 1 máy ảnh

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

15

1/1 nhóm lớp

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

10

 

3

Máy phô tô

1

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

12

1/1 nhóm lớp

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

30

10/1 khu

9

Bàn ghế đúng quy cách

170-320

10-15/nhóm lớp

10

Thiết bị khác…

 

 

..

…..

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường

mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về

tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

                                                      An Sinh, ngày 01  tháng 10 năm 2017

                                                    HIỆU TRƯỞNG

      

 

 

                                               Phạm Thị Huyền