Asset Publisher

Công khai chất lượng nuôi dưỡng năm học 2013-2014

Công khai chất lượng nuôi dưỡng năm học 2013-2014


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 

TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT I NĂM HỌC 2013 – 2014.

 

 

TT

Tên lớp

Số học sinh được khám

Tỉ lệ

Trẻ SDD thể nhẹ cân

Nữ

Trẻ SDD thể thấp còi

Nữ

Trẻ Bình thường

Ghi chú

1

5 tuổi A1

23

100%

2

1

2

1

21

 

2

5 tuổi A2

26

100%

2

1

2

1

24

 

3

5 tuổi A3

10

100%

1

0

0

0

9

 

4

4 tuổi B1

26

100%

5

1

3

0

21

 

5

4 tuổi B2

25

100%

2

2

2

1

23

 

6

4 tuổi B3

18

100%

1

0

1

0

17

 

7

3 tuổi C1

30

100%

1

1

1

0

28

 

8

3 tuổi C2

29

100%

1

1

0

0

28

 

9

3 tuổi C3

16

100%

1

1

0

0

15

 

10

2 tuổi E1

14

100%

1

1

0

0

13

 

11

2 tuổi E2

15

100%

1

1

1

0

13

 

 

TỔNG

232

100%

18

10

12

3

122

 

 


 

 


NGƯỜI LẬP

 

 

Phạm Thị Liên

An Sinh, ngày 25 tháng 9 năm 2013

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Thị Tuyết Minh

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 

TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT II NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

TT

Tên lớp

Số học sinh được khám

Tỉ lệ

Trẻ SDD thể nhẹ cân

Nữ

Trẻ SDD thể thấp còi

Nữ

Trẻ Bình thường

Ghi chú

1

5 tuổi A1

23

100%

2

1

2

1

21

 

2

5 tuổi A2

26

100%

2

1

2

1

24

 

3

5 tuổi A3

10

100%

1

0

0

0

9

 

4

4 tuổi B1

26

100%

4

0

3

0

21

 

5

4 tuổi B2

25

100%

2

2

2

1

23

 

6

4 tuổi B3

18

100%

1

0

1

0

17

 

7

3 tuổi C1

30

100%

0

0

1

0

29

 

8

3 tuổi C2

29

100%

1

1

0

0

28

 

9

3 tuổi C3

16

100%

0

0

0

0

15

 

10

2 tuổi E1

14

100%

0

0

0

0

13

 

11

2 tuổi E2

15

100%

0

0

1

0

13

 

 

TỔNG

232

100%

14

6

12

3

126

 

 


 

 


NGƯỜI LẬP

 

 

 

Phạm Thị Liên

An Sinh, ngày 25 tháng 12 năm 2013

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Thị Tuyết Minh

 

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 

TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT III NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

TT

Tên lớp

Số học sinh được khám

Tỉ lệ

Trẻ SDD thể nhẹ cân

Nữ

Trẻ SDD thể thấp còi

Nữ

Trẻ Bình thường

Ghi chú

1

5 tuổi A1

23

100%

2

 1

2

1

21

 

2

5 tuổi A2

26

100%

2

1

2

1

24

 

3

5 tuổi A3

10

100%

0

0

0

0

10

 

4

4 tuổi B1

26

100%

4

0

4

0

22

 

5

4 tuổi B2

24

100%

2

2

2

2

22

 

6

4 tuổi B3

18

100%

1

0

1

0

17

 

7

3 tuổi C1

31

100%

0

0

0

0

31

 

8

3 tuổi C2

31

100%

0

0

0

0

31

 

9

3 tuổi C3

18

100%

0

0

0

0

18

 

10

2 tuổi E1

22

100%

0

0

0

0

22

 

11

2 tuổi E2

21

100%

0

0

0

0

21

 

 

TỔNG

250

100%

11

4

11

4

239

 

 


 

 


NGƯỜI LẬP

 

 

 

Phạm Thị Liên

An Sinh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

P. HIỆU TRƯỞNG

 Cao Thị Mơ