Asset Publisher

Chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”.

Chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019, kế hoạch chuyên môn tháng 10 trường mầm non An Sinh A đã tổ chức chuyên đề "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm" giữa các nhóm lớp trong trường.


 

     Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học "bằng chơi" tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Song song với việc lập kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non An Sinh A xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ được trải nghiệm.

     Môi trường giáo dục mầm non bao gồm môi trường tự nhiên (như các điều kiện không khí, ánh sáng, nguồn nước, cây xanh, địa điểm trường) và môi trường xã hội (bao gồm: Bầu không khí giao tiếp trong trường mầm non, phong cách làm việc, mối quan hệ giữa con người với con người, giữa trường mầm non với các tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa khác…).

     Môi trường vật chất trong trường mầm non bao gồm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơikhông gian phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Môi trường vật chất tạo cho trẻ những cơ hội tốt để trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động và phát triển toàn diện về mặt thể chất, trí tuệ thẩm mĩ, đạo đức, xã hội. Môi trường xã hội được hiểu là toàn bộ những điều kiện xã hội như chính trị, văn hóa, các mối quan hệ giúp trẻ hình thành nhân cách của mình. Môi trường xã hội đặc biệt được nhấn mạnh ở đây là môi trường giao tiếp trong trường mầm non, bao gồm sự giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với những người xung quanh.

     Nội dung trọng tâm của chuyên đề là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm"; Thực hiện việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường trong việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Chuyên đề nhận được sự tham gia tích cực của 11 nhóm, lớp trẻ trong toàn trường.

     Chuyên đề thực sự là dịp giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kĩ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học đẹp, thân thiện đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề, thu hút trẻ đến trường lớp và đây cũng là một trong những biện pháp để duy trì sĩ số đạt hiệu quả.

Một số hình ảnh của chuyên đề:

 

Môi trường trong lớp học của lớp 4 tuổi B2.

 

Môi trường ngoài lớp học.

 

Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra việc thực hiện chuyên đề các nhóm lớp.

 

CTV: THU HẠNH