Asset Publisher

248- Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

248- Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19


Phụ huynh cho các con nghỉ học từ ngày 28/01/2021 (Thứ 5) đến hết ngày 31/01/2021 (Chủ nhật) để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

 

Xem tại đây ->>>