Cảnh quan, môi trường học đường

Thông tin cảnh quan, môi trường học đường - Trường MN An Sinh A

BẢNG ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN, MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG

Trường MN An Sinh A

1. Tiêu chí 1: Nhà vệ sinh
STT Tên nội dung Điểm tối đa Điểm tự đánh giá Điểm đánh giá Mô tả nội dung
1 Diện tích nhà vệ sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 10.0
- Đảm bảo từ 0,4m2 đến 0,6m2/trẻ trở lên và không nhỏ hơn 12m2
2 Tình trạng mái nhà vệ sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 10.0
- Đảm bảo không thấm dột
3 Nền, tường nhà vệ sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 8.0
- Đảm bảo: (Không trơn trượt, rễ lau chùi, không thấm đọng nước, sáng màu) (không đảm bảo, trừ mỗi tiêu chuẩn trừ 2 điểm)
4 Có vách ngăn giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu
Điểm này phải >= 0 và <= 6.0
- Vách ngăn đảm bảo cao 1,2m (không đáp ứng, trừ 4 điểm; không có 0 điểm)
5 Chậu tiểu treo cho trẻ em trai
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
- Bố trí tối thiểu từ 2-3 tiểu treo trở lên, tiểu chiều cao 0,3m tính từ mặt sàn đến mép trên thiết bị ( Bố trí dưới 2 tiểu treo, chiều cao không phù hợp hoặc dùng máng tiểu đạt 2,5 điểm; Không có 0 điểm)
6 Bệ xí riêng cho trẻ em trai
Điểm này phải >= 0 và <= 8.0
- Bố trí tối thiểu từ 2-3 bệ xí trở lên (Bố trí dưới 2 bệ xí đạt 4 điểm; Dùng chung Nam/Nữ 0 điểm)
7 Bệ xí riêng cho trẻ em gái
Điểm này phải >= 0 và <= 8.0
- Bố trí tối thiểu từ 2-3 bệ xí trở lên (Bố trí dưới 2 bệ xí đạt 4 điểm; Dùng chung Nam/Nữ 0 điểm)
8 Chậu rửa tay, nước sạch, xà phòng rửa tay
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
- Đảm bảo có (Chậu rửa tay +gương; chiều cao chậu rửa tay tính từ mặt sàn đến mét trên của thiết bị là (nhà trẻ 0,4m. MG 0,45m); đảm bảo đủ nước sạch rửa tay và xả bồn cầu; xà phòng rửa tay….) (không đảm bảo, thiếu mỗi tiêu chuẩn trừ 2,5 điểm)
2. Tiêu chí 2: Bảo đảm trường an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp
STT Tên nội dung Điểm tối đa Điểm tự đánh giá Điểm đánh giá Mô tả nội dung
1 Trường học
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
Trường có đủ quy định và các giải pháp đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho học sinh
2 Trường học
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
Khuôn viên nhà trường sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng được trang trí sư phạm và gần gũi, thân thiện với thiên nhiên
3 Trường học
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
Trường có sân chơi an toàn, thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ
4 Trường học
Điểm này phải >= 0 và <= 3.0
Việc thu gom và xử lý rác được nhà trường quan tâm thực hiện chống ô nhiễm môi trường
5 Trường học
Điểm này phải >= 0 và <= 2.0
Có nhân viên y tế phụ trách (cấp MN) kiêm nhiệm (cấp TH và THCS) và phòng ytế với đủ cơ số thuốc theo quy định, có nước uống, nước sạch thuận tiện, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh cho học sinh
3. Tiêu chí 3: Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân
STT Tên nội dung Điểm tối đa Điểm tự đánh giá Điểm đánh giá Mô tả nội dung
1 Học sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 3.0
Trường, lớp có chương trình, kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chắm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh
2 Học sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
Học sinh được tổ chức và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh, học sinh không xả rác bừa bãi
3 Học sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 2.0
Trường, lớp có kế hoạch định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh
4 Học sinh
Điểm này phải >= 0 và <= 5.0
Học sinh rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh
4. Tiêu chí 4: Tổ chức để học sinh trồng cây và chăm sóc cây thường xuyên
STT Tên nội dung Điểm tối đa Điểm tự đánh giá Điểm đánh giá Mô tả nội dung
1 Các hoạt động
Điểm này phải >= 0 và <= 3.0
Tổ chức cho học sinh các lớp chăm sóc cây trồng (vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát) thường xuyên theo lịch được phân công cụ thể.
2 Các hoạt động
Điểm này phải >= 0 và <= 2.0
Không có hiện tượng học sinh xâm phạm hay phá hoại cây xanh trong trường và nơi công cộng