Thực đơn tháng 12/2023


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN AN SINH A

                                                                                        KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 12  NĂM 2023

TUẦN 1/12

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 6: 01/12

Thứ 2:  04/12

Thứ 3: 05/12

Thứ 4: 06/12

Thứ 5: 07/12

Thứ 6: 08/12

 

Trưa

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim.Canh  xương bí đỏ.  Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

Trứng đúc thịt

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Chiều

 Bánh mì, sữa

  Mỳ gà nấm hương

 Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Bánh mì, sữa

II. NHÀ TRẺ:

Bữa

 

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

 Cơm thường.

Thịt, tôm rim

 Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

 Trứng đúc thịt

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò 

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt 

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Phụ

- Sữa  bột

- Sữa  bột

- Sữa  bột

 - Sữa  bột

- Sữa  bột

- Sữa  bột

Chiều

 Cháo thịt bí đỏ

  Mỳ gà nấm hương

Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

Mỳ thịt rau cải   

 Cháo thịt bí đỏ

                                                             TUẦN 2/12

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2:  11/12

Thứ 3: 12/12

Thứ 4: 13/12

Thứ 5: 14/12

Thứ 6: 15/12

 

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim.Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

Thịt kho tàu trứng cút. Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Chiều

 Mỳ gà nấm hương

 Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Bánh mì, sữa

II. NHÀ TRẺ:

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim. Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

 Thịt kho tàu trứng cút. Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò 

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt 

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Phụ

- Sữa  bột

- Sữa  bột

 - Sữa  bột

- Sữa  bột

- Sữa  bột

Chiều

Mỳ gà nấm hương

Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

Mỳ thịt rau cải   

 Cháo thịt bí đỏ

                                                                              TUẦN 3/12                                                                              

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2:  18/12

Thứ 3: 19/12

Thứ 4: 2012

Thứ 5: 21/12

Thứ 6: 22/12

 

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim.Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

Trứng đúc thịt

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Chiều

 Mỳ gà nấm hương

 Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Bánh mì, sữa

II. NHÀ TRẺ:

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim.

 Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

 Trứng đúc thịt

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò 

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt 

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Phụ

- Sữa  bột

- Sữa  bột

 - Sữa  bột

- Sữa  bột

- Sữa  bột

Chiều

  Mỳ gà nấm hương

Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Cháo thịt bí đỏ

                                                                          TUẦN 4/12

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2:  25/12

Thứ 3: 26/12

Thứ 4: 27/12

Thứ 5: 28/12

Thứ 6: 29/12

 

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim.Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

Thịt kho tàu trứng cút  Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Chiều

 Mỳ gà nấm hương

 Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Bánh mì, sữa

II. NHÀ TRẺ:

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim. Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

 Thịt kho tàu trứng cút

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò 

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt 

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Phụ

- Sữa  bột

- Sữa  bột

 - Sữa  bột

- Sữa  bột

- Sữa  bột

Chiều

  Mỳ gà nấm hương

Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Cháo thịt bí đỏ

                                                                            TUẦN 5/12

I. MẪU GIÁO:

Bữa

Thứ 2:  04/12

Thứ 3: 05/12

Thứ 4: 06/12

Thứ 5: 07/12

Thứ 6: 08/12

 

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim.Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

Trứng đúc thịt

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Chiều

 Mỳ gà nấm hương

 Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Bánh mì, sữa

II. NHÀ TRẺ:

Bữa

Thứ 2:

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Trưa

 Cơm thường.

Thịt lợn, thịt gà rim. Canh  xương bí đỏ. Cải bắp xào thịt

 Cơm thường

 Trứng đúc thịt

 Canh cải nấu thịt

Nấm cà rốt xào thịt bò 

 Cơm thường.

 Thịt rim mắm tép

Canh xương củ quả

Bí xanh xào tôm

 Cơm thường

 Thịt lợn, giò rim.

 Canh xương khoai sọ

Khoai tây xào thịt 

 Cơm thường.

 Ruốc thịt lạc vừng

 Canh  thịt rau ngót

Củ quả xào thịt bò

Phụ

- Sữa  bột

- Sữa  bột

 - Sữa  bột

- Sữa  bột

- Sữa  bột

Chiều

  Mỳ gà nấm hương

Bún tôm, mọc

 Cháo thịt cà rốt

 Mỳ thịt rau cải   

 Cháo thịt bí đỏ

                                                                                                                            

                                                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thu 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu