Xuất bản thông tin

Trường mầm non An Sinh A hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

Trường mầm non An Sinh A hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.


 

     Thực hiện công văn 886/PGD&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, trường MN An Sinh A đã tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch khuôn viên trong nhà trường và bên ngoài xung quanh khu vực trường học. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế không sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường...

 

 

 

 

 

     Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường ra quân làm sạch khuôn viên trong trường và bên ngoài xung quanh khu vực trường.

 

 

         

     Tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục tới các học sinh cùng hành động bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

.         Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, hạn chế sử dụng túi nilon thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

THU HẠNH