Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 9 năm học 2015 - 2016

Thực đơn tháng 9 năm học 2015 - 2016


KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015

 

Tuần 1

Từ ngày 31/08/2015 đến 04/09/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 31/8

Thứ 3

Ngày 01/09

Thứ 4

Ngày 02/9

Thứ 5

Ngày 03/09

Thứ 6

Ngày 04/09

- Chính

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn dim tôm.

- Canh tôm nấu rau đay .

- Cơm tẻ.

-Thịt lợn hầm.

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn dim đậu phụ.

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu ( chả cá)

- Canh bí xanh nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh khoai tây ninh xương

Phụ

 

Cháo thịt lợn

 

 

 Mì xương lợn

 

Bánh mì sữa

Bún thịt lợn

Chè đỗ xanh

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015

 

Tuần 2

Từ ngày 07/09/2015 đến 11/09/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 07/9

Thứ 3

Ngày 08/09

Thứ 4

Ngày 09/9

Thứ 5

Ngày 10/09

Thứ 6

Ngày 11/09

- Chính

- Cơm tẻ

- Tôm dim thịt lợn.

- Canh tôm rau đay

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim giò

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu (chả cá)

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Phụ

 

Cháo đỗ xanh

 

 

Bún xương

 

Bánh mì sữa

Mì thịt lợn

Chè đỗ đen

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015

 

Tuần 3

Từ ngày 14/09/2015 đến 18/09/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 14/9

Thứ 3

Ngày 15/09

Thứ 4

Ngày 16/9

Thứ 5

Ngày 17/09

Thứ 6

Ngày 18/09

- Chính

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn dim tôm.

- Canh tôm nấu rau đay .

- Cơm tẻ.

-Thịt lợn hầm.

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn dim đậu phụ.

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu (chả cá)

- Canh bí xanh nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh khoai tây ninh xương

- Phụ

 

Cháo thịt lợn

 

 

 Mì xương lợn

 

Bánh mì sữa

Bún thịt lợn

Chè đỗ xanh

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015

 

Tuần 4

Từ ngày 21/09/2015 đến 25/09/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 21/9

Thứ 3

Ngày 22/09

Thứ 4

Ngày 23/9

Thứ 5

Ngày 24/09

Thứ 6

Ngày 25/09

- Chính

- Cơm tẻ

- Tôm dim thịt lợn.

- Canh tôm rau đay

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim giò

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim đậu phụ

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu ( chả cá)

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt

- Canh bí xanh nấu thịt lợn

- Phụ

 

Cháo đỗ xanh

 

 

Bún xương

 

Bánh mì sữa

Mì thịt lợn

Chè đỗ đen

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ

 

 

KẾ HOẠCH THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2015

 

Tuần 5

Từ ngày 28/09/2015 đến 02/10/2015

 

Bữa

Thứ 2

 Ngày 28/9

Thứ 3

Ngày 01/09

Thứ 4

Ngày 02/9

Thứ 5

Ngày 03/09

Thứ 6

Ngày 04/09

- Chính

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn dim tôm.

- Canh tôm nấu rau đay .

- Cơm tẻ.

-Thịt lợn hầm.

- Canh củ cải cà rốt nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ.

- Thịt lợn dim đậu phụ.

- Canh bí đỏ nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn dim cá thu ( chả cá)

- Canh bí xanh nấu thịt lợn.

- Cơm tẻ

- Thịt lợn đúc trứng vịt.

- Canh khoai tây ninh xương

- Phụ

 

Cháo thịt lợn

 

 

 Mì xương lợn

 

Bánh mì sữa

Bún thịt lợn

Chè đỗ xanh

 

 

NGƯỜI LẬP

Y tế

 

 

 

 

Phạm Thị liên

NGƯỜI DUYỆT

PHT

 

 

 

 

Cao Thị Mơ