Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2012

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2012


 

Kế hoạch thực đơn tháng 9 năm 2012

Tuần 1

Từ 3/ 9 – 7/ 9

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

- Thịt xào giá đỗ.

 

- Canh xương khoai sọ.

-Thịt hầm.

- Canh bí đỏ nấu thịt.

- Chả dim thịt,

- Canh rau ngót nấu thịt.

- Thịt lợn dim đậu.

- Canh cải nấu hến

-Thịt gà dim.

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

Phụ

Bún xương.

Cháo đậu xanh.

Cháo thịt.

Chè đỗ đen.

Mì thịt

                                                                          Tuần 2

Từ 10/ 9 – 14/ 9

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Ruốc thịt +lạc vừng.

 

- Canh cải nấu thịt.

- Trứng đúc thịt.

 

- Canh bí đao nấu thịt.

- Giò dim thịt lợn.

 

- Canh rau ngót nấu thịt.

- Thịt dim đậu.

 

 

- Canh riêu cua.

 

- Tôm dim thịt.

 

- Canh khoai sọ ninh xương.

 

Phụ

Mì thịt.

Bánh mì +nước đậu.

Bún xương.

Chè đậu đen.

Cháo thịt.

 

       Người duyệt                                                           Người lập

             PHT

 

Chu Thị Tuyết Minh                                                 Nguyễn Thị thoa

                                                                          Tuần 3

Từ17/ 9 – 21/ 9

 

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

- Thịt xào giá đỗ.

 

- Canh xương khoai sọ.

-Thịt hầm.

 

- Canh bí đỏ nấu thịt.

- Chả dim thịt,

 

- Canh rau ngót nấu thịt.

- Thịt lợn dim đậu.

 

- Canh cải nấu hến

-Thịt gà dim.

 

- Canh rau ngót nấu thịt.

 

Phụ

Bún xương.

Cháo đậu xanh.

Cháo thịt.

Chè đỗ đen.

Mì thịt

                                                                        Tuần 4

Từ 24/ 9 – 28/ 9

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Ruốc thịt +Lạc vừng.

 

- Canh cải nấu thịt.

- Trứng đúc thịt.

 

- Canh bí đao nấu thịt.

- Giò dim thịt lợn.

 

- Canh rau ngót nấu thịt.

- Thịt dim đậu.

 

-  Canh riêu cua.

 

- Tôm dim thịt.

 

- Canh xương khoai sọ

 

Phụ

Mì thịt.

Bánh mì + Nước đậu.

Bún xương.

Chè đậu đen.

Cháo thịt.

 

       Người duyệt                                                           Người lập

             PHT

 

Chu Thị Tuyết Minh                                               Nguyễn Thị Thoa