Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 5 năm 2012

Thực đơn tháng 5 năm 2012


Kế hoạch thực đơn tháng 5 năm 2012.

Tuần 1

Từ 30/4 –4 / 5

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

-Thịt dim đậu

-Canh bầu nấu tép

- Thịt xào giá đỗ

- Canh Khoai tây

Phụ

- cháo thịt

 

-Mì thịt

- Bánh mì+ sữa

- Chè đỗ đen

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 7/ 5 – 11/5

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

Nước dừa

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh nấu thịt

- Tôm rang thịt

- Cải bầu nấu tép

-Giò dim thịt

- Canh rau đay nấu tép

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Chè đỗ đen

-Bánh 

+ nước đậu

- Bún thịt

 

 

 

 

 

Tuần 3

Từ 14/5 –18 / 5

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

-Thịt dim đậu

-Canh bầu nấu tép

- Thịt xào giá đỗ

- Canh Khoai tây

Phụ

- cháo thịt

 

-Mì thịt

- Bánh mì+ sữa

- Chè đỗ đen

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 21/ 5 – 25/5

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

Nước dừa

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh nấu thịt

- Tôm rang thịt

- Cải bầu nấu tép

-Giò dim thịt

- Canh rau đay nấu tép

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Chè đỗ đen

-Bánh 

+ nước đậu

- Bún thịt

 

 

NGƯỜI DUYỆT

 

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

 

NGUYỄN THỊ THOA