Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 4 năm 2012

Thực đơn tháng 4 năm 2012


                                                                                                                                                                                                                                                        Kế hoạch thực đơn tháng 10 năm 2011.

Tuần 1

Từ 3/ 10 – 7/ 10

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau ngót nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, nước đậu

 

-Mì thịt

- chè đỗ đen

- Cháo thịt

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 10/ 10 – 14/109

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Tôm rang thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ nước đậu

- Chè đỗ đen

 

 

Tuần 3

Từ 17/10 – 21/ 10

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau ngót nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, nước đậu

 

-Mì thịt

- chè đỗ đen

- Cháo thịt

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 24/10 – 28/ 10

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Tôm rang thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

 

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ nước đậu

- Chè đỗ đen

 

NGƯỜI DUYỆT

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

NGUYỄN THỊ THOA

                                                                                                                                                                                                                                                        Kế hoạch thực đơn tháng 12 năm 2011.

Tuần 1

Từ 5/ 12 –9 / 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh su hào, cà rốt nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, sữa

 

-Chè đỗ đen

- Mì thịt

- Xôi lạc dừa

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 12/ 20 – 16/12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

 

- Canh rau bắp cải nấu ngao

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh ninh xương

- Tôm rang thịt

- Cải cúc  nấu thịt

-Giò dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ sữa

- Xôi đỗ đen

 

 

 

Tuần 3

Từ 19/12 – 23/ 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau cúc nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Cháo thịt

 

-Mì thịt

- Xôi đỗ xanh

- Bánh mì +sữa

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 26/12 – 30/ 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Ruốc ,lạc vừng

- Canh su hào , cà rốt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

 

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ sữa

- Xôi gấc

 

NGƯỜI DUYỆT

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

NGUYỄN THỊ THOA

 

Kế hoạch thực đơn tháng 4 năm 2012.

Tuần 1

Từ 1/4 –5 / 4

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

-Thịt dim đậu

-Canh bầu nấu tép

- Thịt xào giá đỗ

- Canh Khoai tây

Phụ

- cháo thịt

 

-Mì thịt

- Bánh mì+ sữa

- Chè đỗ đen

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 8/ 4 – 12/4

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

Nước dừa

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh nấu thịt

- Tôm rang thịt

- Cải bầu nấu tép

-Giò dim thịt

- Canh rau đay nấu tép

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Chè đỗ đen

-Bánh 

+ nước đậu

- Bún thịt

 

 

 

 

 

Tuần 3

Từ 15/4 –19 / 4

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh mồng tơi nấu hến

-Thịt dim đậu

-Canh bầu nấu tép

- Thịt xào giá đỗ

- Canh Khoai tây

Phụ

- cháo thịt

 

-Mì thịt

- Bánh mì+ sữa

- Chè đỗ đen

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 22/ 4 – 26/4

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

Nước dừa

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh nấu thịt

- Tôm rang thịt

- Cải bầu nấu tép

-Giò dim thịt

- Canh rau đay nấu tép

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Chè đỗ đen

-Bánh 

+ nước đậu

- Bún thịt

 

 

NGƯỜI DUYỆT

 

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

 

NGUYỄN THỊ THOA

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Kế hoạch thực đơn tháng 10 năm 2011.

Tuần 1

Từ 3/ 10 – 7/ 10

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau ngót nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, nước đậu

 

-Mì thịt

- chè đỗ đen

- Cháo thịt

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 10/ 10 – 14/109

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Tôm rang thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ nước đậu

- Chè đỗ đen

 

 

Tuần 3

Từ 17/10 – 21/ 10

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau ngót nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, nước đậu

 

-Mì thịt

- chè đỗ đen

- Cháo thịt

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 24/10 – 28/ 10

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Tôm rang thịt

- Canh rau ngót nấu thịt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

 

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ nước đậu

- Chè đỗ đen

 

NGƯỜI DUYỆT

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

NGUYỄN THỊ THOA

                                                                                                                                                                                                                                                        Kế hoạch thực đơn tháng 12 năm 2011.

Tuần 1

Từ 5/ 12 –9 / 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng đúc thịt

- Canh bắp cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh su hào, cà rốt nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Bánh mì, sữa

 

-Chè đỗ đen

- Mì thịt

- Xôi lạc dừa

- Bún xương

 

Tuần 2

Từ 12/ 20 – 16/12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Thịt hầm

 

- Canh rau bắp cải nấu ngao

- Thịt dim đậu

- Canh bí xanh ninh xương

- Tôm rang thịt

- Cải cúc  nấu thịt

-Giò dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh 

+ sữa

- Xôi đỗ đen

 

 

 

Tuần 3

Từ 19/12 – 23/ 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

 

Chính

-Giò dim thịt

- Canh bí đao nấu thịt

- thịt gà dim thịt lợn

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng dim thịt lợn

- Canh cải nấu thịt

-Thịt dim đậu

-Canh rau cúc nấu thịt

- Thịt xào giá đỗ

-Khoai sọ ninh xương

Phụ

- Cháo thịt

 

-Mì thịt

- Xôi đỗ xanh

- Bánh mì +sữa

- Bún xương

 

Tuần 4

Từ 26/12 – 30/ 12

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

 

 

Chính

- thịt hầm

- Canh rau cải nấu thịt

- Thịt dim đậu

- Canh bí đỏ ninh xương

- Ruốc ,lạc vừng

- Canh su hào , cà rốt

-Chả dim thịt

- Canh xương khoai sọ

 

-thịt gà dim  thịt lợn

-Canh bí đỏ ninh xương

 

Phụ

- Cháo đậu xanh

-Mì xương

- Cháo thịt

-Bánh  

+ sữa

- Xôi gấc

 

NGƯỜI DUYỆT

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

NGUYỄN THỊ THOA

Kế hoạch thực đơn tháng 5 năm 2012.

                                       (Bổ xung)

Tuần2

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chính

-Thịt hầm

-Canh mồng tơi nấu ngao

- thịt gà dim

-Bí đỏ ninh xương

-Trứng vịt 

- Canh mồng tơi nấu ngao

-Tôm dim

-Canh rau đay nấu cua

- Thịt gà

-Canh bí đỏ ninh xương

Phụ

- cháo thịt

 

-Mì xương

- Chè đỗ đen

-Bánh mì sữa

- Bún xương

 

Tuần 3

Bữa

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

Chính

- Trứng vịt

 

- Canh mồng tơi nấu hến

- Tôm

- Canh bầu

- Thịt gà dim

- Canh bí đỏ ninh xương

-Thịt bò xốt vang

- Canh rau đay nấu cua

 

-thịt gà dim  đậu

-Canh bí xanh ninh xương

Phụ

- Cháo đỗ đen

-Bánh mì sữa

- mì xương

- Chè đỗ xanh

- Bún xương

 

NGƯỜI DUYỆT

 

 

CAO THỊ MƠ

NGƯỜI LẬP

 

 

NGUYỄN THỊ THOA